Wkład Ślązaków w rozwój krakowskiej szkoły astrologicznej na przełomie XV i XVI wieku. Wprowadzenia do astronomii Jana z Głogowa i Michała Falkenera z Wrocławia

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf sobotka_70_2015_4_25–44 PDF
415 kB 259
Sylwia KONARSKA-ZIMNICKA
Wkład Ślązaków w rozwój krakowskiej szkoły astrologicznej na przełomie XV i XVI wieku. Wprowadzenia do astronomii Jana z Głogowa i Michała Falkenera z Wrocławia
[The contribution of the Silesians to the development of the Krakow astrological school at the turn of the 15th and 16th centuries. . Introductions to astronomy by John from Głogów and by Michael Falkener from Wrocław]
s. 25–44; pp. 25–44
Summary: p. 43; Zusammenfassung: S. 44

W XV wieku Uniwersytet Krakowski zyskał sławę dzięki dwóm wydziałom: astronomicznemu, stworzonemu przez Stobnera i astrologicznemu, założonemu przez Marcina Króla z Żurawicy. Wydział astrologii był pierwszym tego rodzaju w Europie. Przyszli adepci nauki o gwiazdach mogli uczyć się nie tylko od renomowanych starożytnych i średniowiecznych uczonych, takich jak Arystoteles, Klaudiusz Ptolemeusz czy John Regiomontanus, ale także poszerzać zdobytą wiedzę dzięki studiowaniu na uniwersytecie oraz z podręczników autorstwa miejscowych, krakowskich mistrzów. Podręczniki te nosiły zwykle tytuł Introductorium astronomie, Introductorium astrologie lub Usus almanach i stanowiły rodzaj skryptu, który systematyzował podstawy wiedzy astronomicznej i astrologicznej. Ich cechy charakterystyczne ukazują dwa zachowane teksty napisane w Krakowie przez wybitnych uczonych ze Śląska, Jana z Głogowa i Michała Falkenera z Wrocławia; oba noszą tytuł Introductorium astronomie. Autorka ukazuje wkład tych uczonych i ich dzieł w rozwój astrologii i astronomii na Uniwersytecie Krakowskim na przełomie XVI i XVI wieku.

274 Total Views 2 Views Today