9, 1954, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_9_1954_1_src Source file
32 MB 208
pdf Sobotka_9_1954_1_ocr OCR file
9 MB 211
pdf Sobotka_9_1954_1 Table of contents
46 kB 217
Author Title / Column Page
Z referatu na II Zjeździe PZPR 10 marca 1954 r. 4
J. Chlebowczyk, Z tradycji proletariackiego internacjonalizmu na Śląsku Cieszyńskim i w Zagłębiu Ostrawsko-karwińskim na przełomie XIX-XX w. 7–55
A. Galos, Rugi pruskie na Górnym Śląsku (1885-1890) 56–107
K. Popiołek, Pokątni pisarze ludowi na Śląsku i walka z nimi władz pruskich 108–130
Materiały
 Władysław Dziewulski, Brzeg przedlokacyjny 131–137
B. Turoń, Stosunki społeczne w Kątach w XVII i XVIII wieku 138–156
K. Maleczyńska, Z dziejów papierni wrocławskiej w XVIII w. 157–171
J. Ender, Wrocławskie studia Estkowskiego 172–175
Recenzje
Karol Maleczyński H. Rister (bearb.) – Schlesische Bibliographie 176-178
Karol Maleczyński L. Stern – Disposition des Hochschullehrbuches der Geschichte des deutschen Volkes 179-184
A. Meusel – Disposition des Hochschullehrbuches der Geschichte des deutschen Volkes (1400-1648)
A. Schilfert – Disposition des Hochschullehrbuches der Geschichte des deutschen Volkes (1648-1789)
Mieczysław Pater M. Häckel – Für Polens Freiheit 184-187
Karol Maleczyński R. Kiersnowski – Wały śląskie 187-189
Ewa Maleczyńska J. Macek – Prokop Veliký 189-190
Stanisław Michalkiewicz O. S. Popiołek – Bunty chłopskie na Górnym Śląsku do roku 1811 190-194
Zbigniew Kwaśny J. J. Moszkowskaja – Dwie zabytyje niemieckije utopii XVIII wieka 194-196
Kazimierz Orzechowski W. Jakóbczyk – Uwłaszczenie chłopów w Wielkopolsce w XIX w. 196-200
Mieczysław Pater A. Knot – Ryszard Roepell 200-203
Adam Galos K. J. Rubinsztejn – Politika giermanskogo imperializma w zapadnych polskich zjemlach w konce XIX − naczele XX wieka 204-206
Henryk Zieliński J. Jurkiewicz – Nuncjatura Achillesa Ratti w Polsce 206-210
Leszek Wierzejski A. J. Niedorezow – Nacjonalno-oswoboditielnoje dwiżenije czeskogo i słowackogo narodow protiw niemiecko-faszystskoj okkupacji w 1939−1945 godach 210-213
Notaty sprawozdawcze i bibliograficzne
Tadeusz Klisiewicz Pierwsza Konferencja Metodologiczna Historków Polskich. Przemówienia. Referaty. Dyskusja, t. I-II 214-215
J. Sydor Silesiaca w czasopismach – Kwartalnik Historyczny 215
J. Sydor, Leszek Wierzejski, Zbigniew Kwaśny, J. Żuławiński Silesiaca w czasopismach – Przegląd Zachodni 216-218
[s.a.] Silesiaca w czasopismach – Czasopismo Historyczno-Prawne 218
[s.a.] Silesiaca w czasopismach – Reformacja w Polsce 218
Adam Galos Silesiaca w czasopismach – Slezský sborník 218-222
[s.a.] Silesiaca w czasopismach – Historycky Casopis Slovenskej Akademie Ved 222
[s.a.] Silesiaca w czasopismach – Ceskoslovensky Casopis Historycky 222-223
[s.a.] Silesiaca w czasopismach – Zeitschrift fur Geschichtwissenschaft 223
[s.a.] Silesiaca w czasopismach – Związki kulturalne Śląska z Polską w epoce odrodzenia 223-224
[s.a.] [varia] 224-225
KRONIKA NAUKOWA
[s.a.] Problematyka Śląska w ramach dyskusji nad rolą mas ludowych w epoce feudalnej 226-232
Adam Galos Zakład im. Ossolińskich 232-233
[s.a.] Muzeum Śląskie we Wrocławiu 233
[s.a.] Tematyka prac śląskoznawczych podjętych przez młodą kadrę naukową, absolwentów Uniwersytetu im. B. Bieruta 234
771 Total Views 1 Views Today