70, 3, 2015

File Description File size Downloads
pdf sobotka_70_2015_3_ocr OCR file
3 MB 112
pdf sobotka_70_2015_3_199–200_spis Table of contents
236 kB 96
Author Title/Column Page
Artykuły i studia materiałowe
 3–134
Gościwit Malinowski, Wang Chengdan, Tursko Jana Długosza i Tulisseko (Tulisige) “roczników chińskich”, czyli “Historia dynastii Yuan” (Yuan shi) jako możliwe źródło do dziejów najazdu mongolskiego na Polskę w 1241 r. 3–21
Petr Popelka, Powstanie nowoczesnego transportu na Śląsku Austriackim 1742–1914 23–37
Izabela Krasińska, Działalność naukowa i publicystyczno-redakcyjna ks. Augustyna Arndta na rzecz wstrzemięźliwości od alkoholu (1890–1917) 39–53
Artur Kamiński, Sejmiki samorządowe Jeleniej Góry, Legnicy i Wałbrzycha wobec dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska w latach 1990–1998  55–76
Grzegorz Strauchold, Zagadnienia etniczne na Śląsku po II wojnie światowej 77–100
Joanna Nowosielska-Sobel, Tożsamość kulturowo-regionalna na Śląsku po 1945 r. – analiza sił spajających i destrukcyjnych określających spójność społeczną jako zjawisko historyczne (wybrane zagadnienia) 101–118
Przemysław Wiszewski, Dynamika zmian spójności Śląska. Krajobraz po badaniach w ramach projektu Cuius regio  119–133
Miscellanea źródłowe
135–146
Dagmara Adamska, Przemysław Dulęba, Średniowieczny tłok pieczętny Lutolda von Hacke – znalezisko spod Bierzyna, pow. strzeliński 135–145
Artykuły recenzyjne i recenzje
147–176
Polonia pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum MCLXXXXVIII Poloniae ecclesiis monasteriis civitatibus singulisque personis concessorum. Provincia Gnesnensis – Archidioecesis Gnesnensis, Dioeceses Posnaniensis, Cracoviensis, Wratislaviensis, Plocensis, Wladislaviensis et Lubucensis, Pomerania – Dioecesis Caminensis exempta, congessit Waldemarus Könighaus – Wojciech Mrozowicz 147–150
Ewa Wółkiewicz, Kościół i jego wierni. Struktury kościelne i formy pobożności w śred niowiecznej Nysie – Bogusław Czechowicz 150–154
Wojciech Kiełkowski, Dzieje Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu (1873–2013) – Michael Morys-Twarowski 154–156
Wielka Wojna, mały region. Pierwsza wojna światowa w perspektywie górnośląskiej. Szkice i studia, red. Bernard Linek, Sebastian Rosenbaum, Joanna Tofilska – Marek Czapliński 156–160
Yaman Kouli, Wissen und nach-industrielle Produktion – Das Beispiel der gescheiterten Rekonstruktion Niederschlesiens 1936–1956 – Patrick Starczewski 160–163
Danuta Kisielewicz, Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau – Grzegorz Kulka 163–167
Relacje wojenne ziemian – perspektywa dwóch pokoleń, wybór i opracowanie Marcin Chorązki – Krzysztof Łagojda 167–170
Marian Rutkowski, Z ziemi świętokrzyskiej na ziemie odzyskane. Wspomnienia, [red.] Zygmunt Szkurłatowski – Tomasz Głowiński 171–173
70 lat dziedzictwa archiwalnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1945–2015). Katalog wystawy, red. Grażyna Trzaskowska, wprowadzenie Janusz Gołaszewski – Grzegorz Strauchold 173–176
Kronika naukowa
177–192
Tomasz Białończyk, “Półtora wieku dziejów Katowic. Przywracanie historycznej pamięci”. XV Katowicka Konferencja Naukowa w 150. rocznicę uzyskania praw miejskich (Katowice, 8–9 IX 2015 r.) 177–179
Grzegorz Strauchold, Konferencja “Mapa jako narracja interpretacyjna” (Wrocław, 24–26 IX 2015 r.) 179–180
Przemysław Wiszewski, Rzut oka na teoretyczny „Olimp historyków”. 22th International Congress of Historical Sciences (Jinan, 23–29 VIII 2015 r.) 180–188
Wojciech Mrozowicz, Księga henrykowska wpisana na listę UNESCO “Pamięć Świata” 189–191
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz  193–196
Współpracownicy numeru  197–198
Spis treści 199–200
745 Total Views 1 Views Today