70, 2, 2015

Author Title/Column Page
Artykuły i studia materiałowe
3–78
Krzysztof Fokt, Denuo de Legenicensi potestate: uwagi o znaczeniu Legnicy w księstwie Bolesława Wysokiego 3–16
Bogusław Czechowicz, Traktat ołomuniecki z 1479 r. 17–32
Agnieszka Patała, Wrocławscy kupcy w Antwerpii od drugiej ćwierci XV do połowy XVI w. – zarys problemu 33–47
Andrzej Dębski, Od Zur Lachmuskel do Kristall-Palast. Z dziejów kina i jego roli społecznej we Wrocławiu do 1945 roku 49–62
Krzysztof Siwek, Śląsk i Europejska Organizacja Węgla w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1945–1948 (na podstawie dokumentów Foreign Office) 63–78
Miscellanea źródłowe
79–112
Bożena Guldan-Klamecka, Ocalić od zapomnienia. Uwagi w związku z wystawą Śląska rzeźba gotycka ze zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, 27 IV–19 VII 2015 roku 79–89
Aleksandra Ziober, Opis podróży po Śląsku i Czechach starosty wiłkomierskiego Benedykta Tyzenhauza z połowy XVIII wieku 91–98
Jarosław Robert Kudelski, Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa a zaginięcie numizmatów ze zbiorów zgorzeleckich (1947–1953) 99–111
Anniversaria
113–134
Tomasz Głowiński, Klęska w przededniu zwycięstwa. Nieudane sowieckie szturmy na Festung Breslau – luty–kwiecień 1945 roku 113-133
Artykuły recenzyjne i recenzje
135–178
Znowuż „z kuferkiem i chlebakiem”… Tom poświęcony Wielkiemu Humaniście Julianowi Janczakowi, red. Beata Konopska, Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold – Piotr Badyna 135–139
Etruskowie i Grecy. Kolekcja J. Em. Henryka kardynała Gulbinowicza, oprac. Irena Kramarek – Małgorzata Pawlak. 140–144
Krzysztof Wachowski, Emblemata mediaevalia profana. Przykład Polski – Dominik Sawina 144–149
Husitské století, vyd. Pavlína Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup – Premysl Bar 149–151
Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak, Ze świata średniowiecznej symboliki. Gest i forma przysięgi w chrześcijańskiej Europie (X–XV w.) – Maciej Badowicz 151–157
Jerzy Myszor, Pobożny Ślązak idzie na wojnę z Francuzami 1870–1871 – Marek Czapliński 157–158
Jacek Jaguś, Ludność białoruska województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej w percepcji polskich elit regionu. Analiza społeczno-polityczna – Jan Ryszard Sielezin 158–162
Jacek Tebinka, „Wielka Brytania dotrzyma lojalnie swojego słowa”. Winston S. Churchill a Polska – Tomasz Serwatka 163–167
Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej – Krzysztof Łagojda 167–172
Barbara Ilkosz, Historia szopek Bożego Narodzenia na Dolnym Śląsku – Joanna Nowosielska-Sobel 173–175
„Nowa Kronika Wałbrzyska”, 2, red. Sylwia Bielawska – Grzegorz Strauchold 176–177
Kronika naukowa
179–188
Joanna Wolska, Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Medycyna w okupowanej Polsce w cieniu nazizmu” (Poznań, 10–12 X 2014 r.) 179–183
Izabela Chat, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji „Śląsk w życiu i twórczości Jana Długosza” (Opole, 24 IV 2015 r.) 183–185
Wojciech Mrozowicz, Inauguracja Roku Jana Długosza (Nowa Brzeźnica–Wieluń, 24 VI 2015 r.) 185–187
Nekrologi
189– 192
Stanisław Żyga (20 VII 1928 – 8 III 2015) – Marek Czapliński 189–191
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 193–196
Współpracownicy numeru 197–198
Spis treści 199–200
810 Total Views 1 Views Today