69, 2014, 4

thumbnail-of-2014-4

Artykuły i studia materiałowe
Jerzy Rajman, Trudne początki opactwa cystersów w Jemielnicy (ok. 1286–1307). Rola możnych śląskich i księcia opolskiego w powstaniu i uposażeniu klasztoru 3
Adriana Dawid, Rajmund Kubiszok i Józef Kansy – oskarżeni w 1933 r. o bratobójstwo Polacy, ofiary hitlerowskiego systemu sprawiedliwości na Śląsku Opolskim 29
Małgorzata Świder, 17 czerwca – “trudny dzień” i “uciążliwa rocznica” 43
Krzysztof Łagojda, Zarys działalności Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej we Wrocławiu po 1989 r. 73
Miscellanea źródłowe
Kazimierz Kozica, Wrocławska wystawa Silesia et Wratislavia – mapa Śląska Martina Helwiga w kartografii śląskiej (1561–1889) 85
Przeglądy badań
Rościsław Żerelik, Odnalezione archiwum Mateusza Konečného, ostatniego biskupa Jednoty Brackiej w Mladej Boleslavi w okresie przedbiałogórskim (na marginesie najnowszych badań) 107
Roman Ptak, Metody prezentacji danych i źródła Elektronicznego atlasu historycznego Śląska w świetle dotychczasowych doświadczeń 115
Anniversaria
Włodzimierz Suleja, Wokół wybuchu Wielkiej Wojny – kilka refleksji z perspektywy stulecia 133
Artykuły recenzyjne i recenzje
hrsg. von Anna Mańko-Matysiak, Eef Overgaauw, Tobias Weger, Das deutsche Kulturerbe in Schlesien. Wege und Perspektiven der Forschung – Małgorzata Ruchniewicz 139
hrsg. von Andreas Brämer, Arno Herzig, Krzysztof Ruchniewicz, Jüdisches Leben zwischen Ost und West. Neue Beiträge zur jüdischen Geschichte in Schlesien – Rainer Sachs 143
bearb. und hrsg. von Tino Fröde, Chronik der Stadt Zittau 1255-1623 [Christian-Weise-Bibliothek Zittau, Mscr. A 89] – Wojciech Mrozowicz 149
Magdalena Ogórek, Beginki i waldensi na Śląsku i Morawach do końca XIV wieku – Edyta Pluta 151
Jean-Fred Warlin, J.-P. Tercier, l’éminence grise de Louis XV. Un conseiller de l’ombre au Siècle des lumières – Dorota Wiśniewska 155
hrsg. von Tomasz Jurek, Karl-Heinz Schodrock, Geschichte des Turnens und Sports in Schlesien 1812–1989 – Włodzimierz Stępiński 160
Dawid Keller, Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach 1922–1939. Geneza, podstawy prawne, organizacja i funkcjonowanie – Miron Urbaniak 164
Grzegorz Kowal, Ośrodek odosobnienia w Grodkowie (1981–1982) – Grzegorz Strauchold 169
Kronika naukowa
Tomasz Białończyk, Sprawozdanie z XIV Katowickiej Konferencji Naukowej “Katowice w II Rzeczypospolitej” (Katowice, 9–10 IX 2014 r.) 173
Łukasz Wolak, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. “Polacy w Kompaniach Pomocniczych Armii Amerykańskiej w Bawarii i Badenii-Wirtembergii po zakończeniu II wojny światowej”(Monachium, 25 X 2014 r.) 176
Łukasz Wolak, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji pt. “Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939–1990” (Warszawa, 3–5 XII 2014 r.) 177
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 181
Współpracownicy numeru 185

 

778 Total Views 1 Views Today