69, 2014, 2

Artykuły i studia materiałowe
Janusz Spyra, Ludzie cieszyńskiego Kościoła w średniowieczu. Organizacja i obsada parafii rezydencjalnego miasta na Górnym Śląsku przed reformacją 3
Jarosław Szymański, Bitwa pod Kluczborkiem ok. 1368 r. – małe starcie na tle wielkiej polityki 27
Jan Kilián, Braunau in Böhmen – ein kirchlicher oder ein machtpolitischer Konflikt? 41
Grażyna Trzaskowska, Na drugiej linii. Epidemia ospy prawdziwej w Polsce w 1963 r. w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa 61
Adriana Merta-Staszczak, Obrót zabytkowymi zespołami rezydencjonalnymi i folwarcznymi Skarbu Państwa na Dolnym Śląsku w latach 1991–2011 81
Miscellanea źródłowe
Adam Morawiec, XVI-wiecznego drukarstwa siedmiogrodzkiego związki z Wrocławiem. Małżeństwa Sary, córki drukarza wrocławskiego Kryspina Scharffenberga 93
Artykuły recenzyjne i reecenzje
Jan Ryszard Sielezin, Ostatnia dekada PRL-u w ocenie historyka i polityka III RP 105
Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, Antonio Pompili, Manuale di Araldica Ecclesiastica nella Chiesa Cattolica – Wacław W. Szetelnicki 116
Alicja Gorajewska, Herb Głogowa i jego funkcje w życiu miasta – Rościsław Żerelik 118
Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, red. Antoni Barciak, Ewa Chojecka, Sylwester Fertacz – Marek Czapliński 121
Anna Michalska, Legenda obrazowa św. Klary z dawnego klasztoru klarysek we Wrocławiu – Małgorzata Macura 132
Daniel Wojtucki, Kat i jego warsztat pracy na Śląsku, Górnych Łużycach i w hrabstwie kłodzkim od początku XVI do połowy XIX w. – Agnieszka Baran 135
Die Grafschaft Glatz zwischen 1918 und 1946. Beiträge über eine schlesische Kulturlandschaft, hrsg. von Horst-Alfons Meißner, Michael Hirschfeld – Małgorzata Ruchniewicz 139
“Nowa Kronika Wałbrzyska”, red. Sylwia Bielawska – Grzegorz Strauchold 145
Regionalia
Antoni Bok, Encyklopedia Ziemi Głogowskiej jako niekończąca się histori 149
Kronika naukowa
Marek Derwich, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Oddziału Wrocławskiego PTH, w roku 2013 157
Nicole Strobel, Sprawozdanie z konferencji “Ewangelicy reformowani na Śląsku od XVI w. aż do Unii Staropruskiej w 1817 r.” (Legnica, 27–30 VI 2013 r.) 160
Monika Michalska, Magdalena Figurniak Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej przez Polską Misję Historyczną przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu oraz Centrum Historii i Kultury Żydowskiej w Dolnej Frankonii im. Johanny Stahl (Würzburg, 23–24 IX 2013 r.) 165
Renata Skowrońska, Jedenasta konferencja Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do spraw Edycji Źródeł (Würzburg, 26–28 IX 2013 r.) 167
Jacek Dębicki, Komunikat z konferencji „Sąsiedztwa III RP – Ukraina”
(Wrocław, 10–11 IV 2014 r.)
171
Anna Kurpiel, Sprawozdanie z debaty „Przeszłość-Przyszłość. Restytucyjne doświadczenia wrocławskich instytucji kultury” (Wrocław, 23 IV 2014 r.) 173
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz
175
Współpracownicy numeru
179

 

823 Total Views 1 Views Today