69, 2014, 1

thumbnail of sob2014-1

Artykuły i studia materiałowe
Krzysztof Fokt, Między Pragą a Miśnią: o lokalizacji PobaraneTrebouane raz jeszcze 3
Erika Nikolicza, W sprawie pośrednictwa Wrocławia i Zgorzelca w przekazywaniu prawa magdeburskiego do Budy 23
Mateusz Goliński, Ulica Żydowska we Wrocławiu w XV w. (cz. 3) 37
Joanna Karczewska Otoczenie księcia kożuchowsko-zielonogórskiego Henryka VIII Wróbla i jego żony księżnej Katarzyny 59
Agnieszka Chlebowska, Sytuacja pruskich szlachcianek na rynku małżeńskim w XIX w. 83
Wojciech Kucharski, Stosunki dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską w latach 1945–1965 w świetle depesz polskiej ambasady we Włoszech 103
Jakub Tyszkiewicz, Stany Zjednoczone wobec polskiej granicy zachodniej w okresie negocjacji między Warszawą a Bonn (1969–1970) 121
Miscellanea źródłowe
Marcin Dziedzic, Architekt Ludwig Schneider w Złotym Stoku 139
Artykuły recenzyjne i recenzje
Franciszek Wolnik, Służba Boża w rudzkim opactwie cystersów – Jerzy Rajman  143
Memorabilia opavských dominikánů. Edice pamětních spisů z 1. poloviny 18. století, edd. Markéta Kouřilová, Petr Kozák – David Radek  147
1813–2013. Dwusetna rocznica kampanii napoleońskiej na Śląsku, red. Jerzy Maroń, Grzegorz Strauchold, Andrzej Olejniczak – Tomasz Głowiński  148
Janusz Mierzwa, Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy – Piotr Cichoracki  150
Rudolf Jaworski, Florian Peters, Alltagsperspektiven im besetzten Warschau. Fotografien eines deutschen Postbeamten (1939–1944) / Perspektywy codzienności w okupowanej Warszawie. Fotografie niemieckiego urzędnika pocztowego (1939–1944) – Paweł Jaworski  154
Gunter Hofmann, Willy Brandt und Helmut Schmidt. Geschichte einer schwierigen Freundschaft – Paweł Popieliński  157
Tomasz Gałwiaczek, Urząd Bezpieczeństwa w Oławie (1945–1956) – Grzegorz Strauchold  162
Alisher Alimurzaev, Martin König, Elżbieta Szumańska, Wymuszeni sąsiedzi. Ludność Legnicy w latach 1945–1962 – Michał Palczyński  165
Kronika naukowa
Agata Bojanowska, Michał Karpiński, 1813–2013. Konferencja naukowa i imprezy towarzyszące w 200. rocznicę kampanii napoleońskiej w Bolesławcu, 6–7 IX 2013 r.  171
Katarzyna Bock, “Historia, kultura i sztuka dominikanów na Śląsku (1226–2013)”. Sesja naukowa zorganizowana w 300. rocznicę beatyfikacji bł. Czesława (Wrocław, 11–12 X 2013 r.)  173
Anna Grużlewska, Sprawozdanie z V Srebrnogórskiej Konferencji Historycznej (Srebrna Góra, 19–20 X 2013 r.)  176
Krzysztof Łagojda, Sprawozdanie z wystawy i debaty Uczcie się polskiego. Solidarność, NRD i STASI (Wrocław, 13 XII 2013 r.)  179
Aleksander Paroń, Uroczyste obchody jubileuszu Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Wrocław, 20 XII 2013 r.  181
Lucyna Harc, Uroczystość nadania bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego imienia Profesora Adama Galosa i sesja naukowa poświęcona Jego pamięci (Wrocław, 22 I 2014 r.)  183
Nekrologi
Teresa Kulak, Prof. dr hab. Wojciech Stanisław Wrzesiński (6 X 1934 – 2 VII 2013)  187
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz  195
Współpracownicy numeru  199
Nagroda “Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2012 r.  201

 

872 Total Views 1 Views Today