67, 2012, 4

sob2012-4

Artykuły i studia materiałowe
Przemysław Wiszniewski, Lucyna Harc, Rościsław Żerelik, Czyj to region, czyli słów kilka o projekcie badawczym 3
Gerard Kosmala, Charakterystyka geograficzna Śląska 7
Stanisław Rosik, Kształtowanie się Śląska (do 1163 r.). Czynniki integracji regionalnej 31
Marcin Pauk, Ewa Wółkiewicz, Struktury administracyjne Śląska jako czynnik spójności prawnoustrojowej (XII–XV w.) 53
Grzegorz Myśliwski, Czy Śląsk stanowił region ekonomiczny w XIII–XV w.? Czynniki spajające i dezintegrujące terytorium regionalne pod względem gospodarczym 81
Przemysław Wiszewski, Destrukcyjne czy spajające region? Grupy społeczne na średniowiecznym Śląsku w kontekście aktywności politycznej (czwarta ćwierć XII–XV w.) 103
Wojciech Mrozowicz, W poszukiwaniu śląskiej tożsamości regionalnej (do 1526 r.) 139
Romuald Kaczmarek, Śląska tożsamość kulturowa okresu średniowiecza na przykładzie architektury i sztuk plastycznych 165
Anniversaria
Edward Czapiewski, Polska Zachodnia w poglądach politycznych i publicystyce Józefa Ignacego Kraszewskiego z lat 1858–1872 171
Artykuły recenzyjne i recenzje
Chronicon Silesiae ab anno Christi 1052 usque in annum 1573 ultra quinque saecula / Chronik Schlesiens über fünf Jahrhunderte vom Jahre Christi 1052 bis zum Jahre 1573 (Görlitzer Handschrift, G V 52), bearb. von Lars-Anne Dannenberg, Mario Müller in Verbindung mit Annegret Jatzwauk, Stefen Jatzwauk und Sebastian Müller (Scriptores rerum Lusaticarum, 6) – Wojciech Mrozowicz 185
Petr Kozak, Dalibor Prix, Michal Zezula, Kostel sv. Martina v Bohušově. Bohušov – Martin Čapský 189
Maciej Borkowski, Marek Paweł Czapliński, Biała – historia i współczesność – Marek Czapliński 191
Vademecum historii Górnych Łużyc (glossa do recenzji) – Grzegorz Strauchold 196
Kronika naukowa
Joanna Dardzińska, VI Powszechny zjazd archiwistów polskich “Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość” (Wrocław, 5–7 IX 2012 r.) 199
Adam Kocjan, Agnieszka Kuświk-Jasień, Obchody jubileuszu 30-lecia Muzeum Regionalnego w Sycowie (Syców, 29 IX 2012 r.) 203
Marcin Dziedzic, Czesko-polska interdyscyplinarna konferencja naukowa “Dolina Dzikiej Orlicy – przemiany przyrodniczego i kulturowego bogactwa mikroregionu” (Orlické Záhoří-Bendřichovka, 12–13 X 2012 r.) 206

 

892 Total Views 1 Views Today