67, 2012, 3

sob2012-3

Artykuły i studia materiałowe
Gabriela Wąs, Reformacyjny dyskurs schwenckfeldian i pruskich luteranów 1524/1525 (cz. 2) 3
Małgorzata Konopnicka, Struktura szlachty śląskiej w świetle pruskich tablic wasalnych z drugiej połowy XVIII i początku XIX w. 21
Marcin Dziedzic, Rozłamy w Kłodzkim Towarzystwie Górskim. Dzieje niemieckich towarzystw górskich w Słupcu, Bardzie i Złotym Stoku 49
Antoni Maziarz, Męczeński finał wojny. Losy sióstr z górnośląskich domów Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w 1945 r. 58
Piotr Retecki, Zespół Pieśni i Tańca “Freundschaft” w Szczawnie-Zdroju (1952–1959) 77
Miscellanea źródłowe
Ksenia Stanicka-Brzezicka, Maxa Günthera obrazy w kościele parafialnym w Burgrabicach 99
Tomasz Serwatka, Rola arcybiskupa wrocławskiego Bolesława Kominka w końcowym etapie ustanawiania przez Stolicę Apostolską polskiej organizacji kościelnej na Dolnym Śląsku (1967–1971) 109
Artykuły recenzyjne i recenzje
Małgorzata Ruchniewicz, Ciemna strona państwa narodowego? Kolejna odsłona debaty historyków o przymusowych migracjach w Europie XX w. 115
Przemysław Wiszniewski, Henryk Pobożny. Biografia polityczna – Krzysztof Kupeć 125
Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka, red. Ivo Hlobil, Daniela Rywikowa – Martin Čapski 128
Rodzina na Śląsku w XIX i na poczatku XX wieku, red. Adrianna Dawid, Antoni Maziarz – Maciej Stępień 129
Paulina Chmielewska, Geische. Fabryka Porcelany 1923-1945 – Ksenia Stanicka-Brzezicka 134
Von Schlesien nach Israel. Juden aus einer deutschen Provinz zwischen Verfolgung und Neuanfang”, hrsg. von Maximilian Eiden – Leszek Ziątkowski 138
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Dlaczego? Wspomnienia syberyjskie i inne – Jakub Matwijowski 141
Grzegorz Sobel, Smaki ziemi strzelińskiej – Tomasz Przerwa 145
Ivo Łaborewicz, Przemysław Wiater, Szklarska Poręba. Monografia historyczna – Grzegorz Strauchold 147
“Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, 1, 2011 – Joanna Nowosielska-Sobel 152
Kronika naukowa
Jana Nešněrová, Zdeněk Vašek, Mezinárodni kolokvium “Terra – Ducatus – Marchionatus – Regio. Utvareni a vyvoj v ramci Koruny kralovstvi-ceskeho” (“Międzynarodowe kolokwium Terra – Ducatus – Marchionatus – Regio. Powstanie i rozwój regionów w ramach Korony Królestwa Czeskiego”), Praha, 25–27 IV 2012 r. 157
Anna Popłońska, Wystawa pt. “Wrocław – dwa stadiony” w Archiwum Państwowym we Wrocławiu 161
Wojciech Mrozowicz, Sport w Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 166
Anna Popłońska, Międzynarodowa konferencja “400 Jahre Aurora. Jacob Böhme und sein geistiges Umfeld, einschließlisch der Rezeption in der Oberlausitz” (“400 lat Aurory. Jacob Böhme i jego środowisko duchowe, włącznie z recepcją na Górnych Łużycach”), Hernhut, 15–16 XI 2012 r. 171
Wojciech Mrozowicz, Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska 175
Współpracownicy numeru 179

 

759 Total Views 1 Views Today