67, 2012, 1

sob2012-1

Artykuły i studia materiałowe
Mateusz Goliński, Ulica Żydowska we Wrocławiu od początków XV w. (cz. 1) 3
Piotr Retecki, O planach przedłużenia linii tramwajowej z Dolnego Sobięcina do Boguszowa-Gorców w powiecie wałbrzyskim w latach (1908–1914) 29
Hermann F. Weiss, Reichsautobahnlager Geppersdorf (Upper Silesia), 1940–1942 49
Miscellanea źródłowe
Jarosław Szymański, Spór siedlęcińskich kmieci z Kasprem von Nimptsch ok. 1588 r. Przyczynek do dziejów śląskiego feudalizmu 67
Przemysław Szpaczyński, Wielkie poselstwo cesarza Rudolfa II na Sejm Rzeczypospolitej w 1593 r. 79
Artykuły recenzyjne i recenzje
Bogusław Czechowicz, Benedikt Ried i Wendel Roskopf – mistrz i uczeń : dwie nowe monografie architektów z obszaru Korony Czeskiej na przełomie XV i XVI w. 89
Krzysztof Siwek, English Language Comparative Studies of Silesia and Ulster, 1918 to 1922 102
Vademecum historii Górnych Łużyc – Grzegorz Strauchold 109
Robert Antonin, Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283–1300 – Przemysław Wiszewski 114
Boguław Czechowicz, Dvě centra v Koruně Čechy a Slezsko na cestách integrace a rozkolu v kontextu ideologie, politiky a umění (1348–1458) – Mateusz Goliński 119
Petr Čornej, 30. 7. 1419 – První pražská defenestrace Krvavá neděle uprostřed léta – Martin Čapski 122
Katarzyna Sulej, Fundacje artystyczne wrocławskiego patrycjusza Heinricha Rybischa (1485–1544) – Ewelina Bożek-Leszczyk 123
Das Urbar der Herrschaft Cosel 1578 Der Anteil von Stadt und Schloss Cosel und das Hufenregister der Kammergüter, hrsg. von Stefan Guzy – Rościsław Żerelik 126
Jiří Šíl, Vincenc Prasek (1843–1912). Má vůle je mým osudem – Dan Gawrecki 128
Aleksandra Hołubecka-Zielnica, Krzysztof Zielnica, Był taki czas… Pogranicze polsko-niemieckie (Syców – Kępno – Ostrzeszów). Wspomnienia i relacje z lat 1918–1958 – Krystyn Jakub Matwijowski 132
Dzienniki (1930–1938), oprac. Robert Litwiński, Marek Sioma – Jacek Piotrowski 135
Jarosław Durka, Janusz Radziwiłł 1880–1967. Biografia polityczna – Tomasz Serwatka 140
Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych – Anna Kurpiel 142
Andrzej Gwóźdź, Obok kanonu. Tropami kina niemieckiego – Andrzej Dębski 145
Ewa Jaworska, Małgorzata Kaczmar, Ocalić od zapomnienia ten czas i tych ludzi – Jakub Tyszkiewicz 147
Historisch-topographischer Atlas schlesischer Städte / Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich, hrsg. von / red. Peter Haslinger, Wolfgang Kreft, Grzegorz Strauchold, Rościsław Żerelik, 1: Görlitz / Zgorzelec, bearb. von / oprac. Christoph Waack – Wojciech Mrozowicz 150
Kronika naukowa
Mateusz Matuszyk, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. “Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie” (Wrocław, 18–21 XI 2010 r.) 153
Anna Michalska, Międzynarodowa konferencja naukowa “Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku” (Wrocław, 4–7 X 2011 r.) 159
Mieczysława Chmielewska, Dwustulecie Archiwum Państwowego we Wrocławiu 164
Martina Metzger, Sprawozdanie z niemiecko-polskiej konferencji “Vielerlei Wiederaufbau. Erfahrungwen und Wahrenmungen dei der Erneung zerstörter Stadtbilder” (“Różne drogi odbudowy. Doświadczenia i spostrzeżenia w odnawianiu zniszczonych miast”) (Würzburg, 22–23 IX 2011 r.) 169
Agata Bryłka, XV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu “Kultura Europy Środkowej”, “Podróże i migracje w Europie Środkowej” (Zabrze, 17–18 XI 2011 r.) 171
Filip Wolański, Sesja z okazji 30. rocznicy śmierci prof. dra hab. Władysława Eugeniusza Czaplińskiego (Wrocław, 29 XI 2011 r.) 173
Marek Derwich, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii – Oddziału PTH za rok 2011 174
Lucyna Harc, Posiedzenie Komitetu Naukowego “Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka” (Wrocław, 7 XII 2011 r.) 177
Nekrologi
Krystyn Jakub Matwijowski, Prof. dr Jakub Goldberg (2 II 1924–15 XI 2011) 183
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska, oprac. Wojciech Mrozowicz 189
Współpracownicy numeru 193

 

779 Total Views 1 Views Today