66, 2011, 2

sob2011-2

Artykuły i studia materiałowe
Martin Čapský, Przestrzeń jako miejsce pamięci. W sprawie hołdów książąt śląskich składanych władcom czeskim 3
Paweł Klint, Szlachta pogranicza. Związki wielkopolskich Kotwiczów Górczyńskich z rodem von Kottwitz ze Śląska 15
Jan Kilián, Slezské tažení císařského generála Martina Maxmiliána z Golče v letech 1640–1641 39
Grzegorz Strauchold, ”To dobra granica, ale przydałby się jeszcze lewy brzeg Odry”. Wokół dyskusji na temat polskiej granicy zachodniej w drugiej połowie lat 40. XX w. 53
Wanda Musialik, Dzieje powojennych przekształceń własnościowych zabudowań Prewentorium dla Dzieci w Paczkowie (przyczynek do stanowiska władzy ludowej wobec własności Kościoła katolickiego na ”Ziemiach Odzyskanych”) 69
Miscellanea źródłowe
Witold Marcoń, Poseł Ignacy Sikora w Sejmie Śląskim w latach 1922–1935 87
Marek L. Wójcik, Herb powiatu trzebnickiego. Geneza i symbolika 99
Artykuły recenzyjne i recenzje
Twierdza Srebrnogórska III : miasteczko i fortyfikacje, red. Tomasz Przerwa, Grzegorz Podruczny – Monika Rozenek 111
Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české, red. Lenka Bobková, Martin Čapský, Irena Korbelářová – Dagmara Adamska 114
Piotr Oszczanowski, Wrocław. Kościół św. Marii Magdaleny – Bogusław Czechowicz 118
Kees van der Leer, Tiny de Liefde-van Brakel, Prinses Marianne een leven van liefde en kunst – Krzysztof R. Mazurski 120
Krzysztof Dziedzic, Pozdrowienie z Oleśnicy. Pocztówki z lat 1896–1944 z kolekcji Autora – Grzegorz Strauchold 122
Marek Gałęzowski, Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich – Mateusz Staroń 124
Edward Kubalski, Niemcy w Krakowie. Dziennik 1 IX 1939–18 I 1945, red. Jan Grabowski i Zbigniew R. Grabowski – Paweł Jaworski 129
Joanna Hytrek-Hryciuk, Rosjanie nadchodzą! Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948 – Małgorzata Ruchniewicz 132
Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988–1990. Region łódzki, wstęp, wybór i oprac. Sebastian Pilarski – Zbigniew Bereszyński 137
Marcin Wichmanowski, Działalność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887–1963) polityka ruchu ludowego – Zdzisław Ilski 141
Kronika naukowa
Marek Burak, Stulecie wrocławskich uczelni technicznych 147
Agata Bryłka, Sprawozdanie z X Katowickiej Konferencji Naukowej „Katowice w kulturze pamięci” (Katowice, 8–9 IX 2010 r.) 149
Kamila Szymańska, Konferencja naukowa „Kościół imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie na tle procesu konfesjonalizacji w krajach Europy Środkowej u schyłku XVI i na początku XVII wieku” (Wschowa, 21–22 X 2010 r.) 152
Agata Bryłka, Sprawozdanie z XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu ”Kultura Europy Środkowej” pt. „Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska” (Zabrze, 18–19 XI 2010 r.) 156
Marek Derwich, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii – oddziału PTH za lata 2008–2011 159
Grażyna Pańko, Protokół z walnego zebrania Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii z 31 V 2011 r. 165
Nekrologi
Stanisław Rosik, Prof. dr hab. Lech Leciejewicz (1931–2011) 167
Wojciech Mrozowicz, Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska 171
Współpracownicy numeru. 175
758 Total Views 2 Views Today