66, 2011, 1

sob2011-1

Od Redakcji. 3
Artykuły i studia materiałowe
Martin Šandera, Życie i działalność polityczna starosty kłodzkiego, ząbkowickiego i ziębickiego Hansa Welfla von Warnsdorf 5
Tomasz Przerwa, Przypadek ”koncernu” prasowego d’Oenchów 21
Marta Sala, ”Fundacja Idy” (1856–1899) jako przykład działalności dobroczynnej książąt pszczyńskich von Hochberg 37
Jolanta Popińska, Początki studenckiego ruchu naukowego we Wrocławiu (1945–1950) 57
Miscellanea źródłowe
Petr Kozák, ”Archiv” lehnicko-břežských knížat. Písemnosti z rukopisu sign. A. 43 uloženého v pražském Národním archivu 79
Artykuły recenzyjne i recenzje
Eva Doležalová, Svěcenci pražské diecéze 1395–1416 – Stanisław Jujeczka 109
Anna Jezierska, Wrocławska Rada Miejska w portretach Georga Scholtza Młodszego – Bogusław Czechowicz 111
Anna Czarniecka, Nikt nie słuchał mnie za życia… Jan III Sobieski w walce z opozycyjną propagandą (1684–1696) – Robert Kołodziej 113
Kazimierz Dola, Dominikanie w Nysie 1749–1810. Przyczynek do historii zakonu i miasta – Krzysztof Pawlik 120
Bitwa pod Lutynią (1757). Historia i tradycja, red. Rościsław Żerelik, Stanisław Rosik i Grzegorz Borowski – Tomasz Skonieczny 124
Henryk Kocój, Dyplomaci francuscy o Konstytucji 3 maja – Agnieszka Elżbieta Kubica 128
Tomasz Kruszewski, Organizacja opieki społecznej w działalności samorządu prowincjonalnego na Śląsku w XIX i XX wieku – Monika Piotrowska-Marchewa 129
Antoni Maziarz, Śląskie samarytanki. Opieka zdrowotna rodzimych żeńskich zgromadzeń zakonnych na Śląsku w latach 1842–1914 – Leonard Smołka 135
Martin Pelc, Umění putovat. Dějiny německých turistických spoltků v českých zemích – Marcin Dziedzic 140
Maciej Fic, Jan Kustos (1893–1932) – separatysta czy autonomista górnośląski? – Marek Czapliński 144
Piotr Janus, W nurcie polskiego etatyzmu. Stefan Starzyński i Pierwsza Brygada Gospodarcza 1926–1932 – Piotr Cichoracki 146
Polska-Niemcy. Wojna i pamięć, red. Jerzy Kochanowski i Beate Kosmala – Grzegorz Strauchold 151
Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek, prekursor pojednania polsko-niemieckiego, red. Wojciech Kucharski i Grzegorz Strauchold – Krystyn Matwijowski 155
Kronika naukowa
Aleksandra Adamczyk, VII Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle ”Górne Łużyce – wędrówka przez dzieje sztuki i religii wieloetnicznej i wielowyznaniowej krainy w sercu Europy od czasów reformacji do dziś” (Nerrnhut, 24–29 V 2010 r.) 159
Jana Fantysová-Matějková, Procesy integracji i powstanie samoświadomości na średniowiecznym Śląsku. Informacja na temat workshopu zorganizowanego w ramach projektu Cuius Regio (Praga, 3 XII 2010 r.) 162
Lucyna Harc, Posiedzenie Komitetu Naukowego ”Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka” (Wrocław, 19 X 2010 r.) 170
Wojciech Mrozowicz, Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska 173
Współpracownicy numeru. 177

 

856 Total Views 1 Views Today