65, 2010, 1

sob2010-1

Od redakcji 1
Artykuły i studia materiałowe
Marek L. Wójcik, Pieczęć Ottona von Kittlitz. Osobliwy zabytek sfragistyki rycerskiej z końca XIV w. 3
Izabela Ławrusewicz, Stereotyp Polaka-katolika w świetle polskiej prasy Śląska Cieszyńskiego (druga połowa XIX w.) 21
Joanna Hytrek-Hryciuk, Wróg publiczny? Działania dolnośląskiego Urzędu Bezpieczeństwa wobec “podziemia niemieckiego” na Dolnym Śląsku 37
Łukasz Sołtysik, Dzieci i młodzież północnokoreańska na Dolnym Śląsku i Mazowszu w latach 1951–1959 57
Miscellanea źródłowe
Adam Morawiec, Scharffenbergowie wrocławscy w rachunkach kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Uzupełnienia do biografii 95
Alicja Borys, Nieznana relacja z podróży Ślązaka Konrada Sacka do Konstantynopola w latach 1644–1645 105
Artykuły recenzyjne i recenzje
Roman Czaja, Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu – Mateusz Goliński 109
Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat, red. Ondřej Felcman, Radek Fukala – Bogusław Czechowicz 111
Anna Śliwowska, Uroczyste wjazdy monarsze do Wrocławia w latach 1527–1620 – Bogusław Czechowicz 118
Henryk Kocój, Powstanie listopadowe w relacjach dyplomatów pruskich, saskich i rosyjskich – Piotr Banaś 121
Alina Hinc, Obraz dziejów ojczystych w pozaszkolnej edukacji historycznej społeczeństwa polskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim w pierwszej połowie XIX wieku – Monika Rozenek 123
Nowa biografia Żelaznego Kanclerza (Lech Trzeciakowski, Otto von Bismarck) – Adam Galos 125
Arkadiusz Baron, Max Pinkus (1857–1934). Śląski przemysłowiec i mecenas kultury – Marcin Dziedzic, Gabriela Dziedzic 136
Bogdan Kloch, Dawid Keller, Zarys dziejów Rybnika (do 1989 r.) – Damian Halmer 137
Od podziału do jedności. Powojenne Niemcy 1945–1949–1989–2009, red. Romuald Gelles, – Grzegorz Strauchold 139
Kronika naukowa
Agata Bryłka, Sprawozdanie z IX Katowickiej Konferencji Naukowej “Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic z perspektywy XXI wieku”, (Katowice, 9–10 IX 2009 r.) 145
Julia Weber, Sprawozdanie z III Srebrnogórskiej Konferencji Historycznej “Twierdza Srebrnogórska III: Miasteczko i fortyfikacje” (Srebrna Góra, 23–25 X 2009 r.) 147
Agata Bryłka, Sprawozdanie z XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu “Kultura Europy Środkowej” “Ślązacy w oczach własnych i obcych” (Zabrze, 12–13 XI 2009 r.) 150
Krystyn Matwijowski, W 25. rocznicę śmierci ks. bpa prof. zw. dra hab. Wincentego Urbana 152
Nekrologi
Franciszek Połomski, Kazimierz Orzechowski (13 VII 1923-9 IV 2009) 155
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska. 161
Współpracownicy numeru. 165

 

762 Total Views 1 Views Today