64, 2009, 4

sob2009-4

Artykuły i studia materiałowe
M. L. Niedziela, Wokół wizerunku i działalności bł. Czesława 647
O. M. Przybyłowicz, Pro remedio anime? Fundacja klarysek w Głogowie 655
R. Czarnecki, Johannes Froben jego kronika Namysłowa 685
Z. Ilski, Zarys stanowiska głównych ugrupowań ludowych wobec formuły wyborczej (do 1919 r.) 697
W. Sęczyk, Nielegalna emigracja z województwa wrocławskiego w latach 1956–1970 715
Miscellanea źródłowe
J. Karczewska, Fundacja ołtarza Fischerów w kościele parafialnym św. Mikołaja w Głogowie 725
W. Marcoń, Kazimierz Rakowski w Sejmie Śląskim 733
Artykuły recenzyjne i receenzje
R. Urbański, Tartarorum gens brutalis. Trzynastowieczne najazdy mongolskie w literaturze polskiego średniowiecza na porównawczym tle piśmiennictwa łacińskiego antyku i wieków średnich – J. Strzelczyk 743
R. Heś, Joannici na Śląsku w średniowieczu – B. Czechowicz 746
D. Tabor, Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV wieku – M. Broda 748
R. Fukala, Silesia. The Society of Elites. Silesian Dukes and Estates (1437–1740) – M. Dziedzic 752
M. Sadebeck, Góra Ślęża i jej okolice – M. Dziedzic 752
S. Żerko, Niemiecka polityka zagraniczna 1933–1939 – A. Kraska-Lewalski 753
Katowice we wrześniu ’39 – T. Przerwa 756
Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu – T. Głowiński 757
Cieszyńskie Studia Muzealne. Těšínský Muzejní Sborník – B. Czechowicz 758
Polemiki
K. Pawlik, Popiersie królowej Nefertiti wystawione w 1930 r. w Nysie? 763
R. Sachs, W związku z odpowiedzią Marka Buraka na recenzję Rainera Sachsa książki Marka Buraka i Haliny Okólskiej FRIEDHÖFE DES ALTEN BRESLAUS., Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2007 764
Kronika naukowa
A. Kraska-Lewalski, Konferencja “Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u” Zakładu Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego i Katedry Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Polanica-Zdrój, 21–23 IX 2007 r.) 769
P. Siekierka, Sprawozdanie z konferencji: “Radices Silesiae. Najdawniejsze korzenie śląskiej tożsamości. Geneza i refleksja od średniowiecza do końca XVIII wieku”, Środa Śląska, 22–24 X 2009 r. 771
W. Mrozowicz, Jubileusz Profesora Adama Galosa 773
Nekrologi
K. Matwijowski, Odeszło czterech uczniów Prof. dr. hab. Władysława Czaplińskiego. 777
Jarema Maciszewski (24 VI 1930–24 X 2006) 777
Ryszard Wiktor Majewski (8 I 1931–26 III 2007) 779
Franciszek Mincer (14 VII 1932–3 VIII 2007) 781
Jan Seredyka (8 X 1928–16 VIII 2008) 782
Komunikaty
Kultura a rzeczywistość społeczna średniowiecza 785

 

736 Total Views 1 Views Today