64, 2009, 1

sob2009-1

Artykuły i studia materiałowe
M. Goliński, Śląski cech kotlarzy i jego “czarna lista” 1
D. Malczewska-Pawelec, Śląsk i Ślązacy w “Historii narodu polskiego” Adama Naruszewicza 19
R. M. Łuczyński, Książ w latach 1945–1965. Przykład polityki władz wobec architektury rezydencjalnej na Dolnym Śląsku. Część 2: Nadzieje na zagospodarowanie Książa w latach 1955-1965 49
Miscellanea źródłowe
G. Trzaskowska, Najnowsze nabytki Archiwum Państwowego we Wrocławiu 67
Artykuły recenzyjne i recenzje
M. Burak, H. Okólska, Friedhöfe des Alten Breslaus – R. Sachs 77
Odpowiedź na recenzję Rainera Sachsa książki Marka Buraka i Haliny Okólskiej “Friedhöfe des Alten Breslaus” – M. Burak 80
P. Stefaniak, Dzieje mniszek dominikańskich w krajach słowiańskich – R. Stelmach 82
A. Jureczko, Henryk III Biały. Książe wrocławski (1247–1266) – R. Stelmach 84
Das Leobschützer Rechtsbuch – W. Mrozowicz 87
M. Morka, Sztuka dworu Zygmunta I Starego. Treści polityczne i propagandowe – B. Czechowicz 90
T. Kotłowski, Niemcy 1890-1945. Dzieje państwa i społeczeństwa – A. Galos 94
K. Kacperski, System wyborczy do Sejmu i Senatu u progu II Rzeczypospolitej – Z. Ilski 99
Práce a Studie Muzea Beskyd. Společenské vědy – B. Czechowicz 102
Kronika naukowa
A. Bryłka, Sprawozdanie z VIII Katowickiej Konferencji Naukowej pt. “W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku”, Katowice, 17–19 IX 2008 r. 105
A. Bryłka, Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 750-lecia przybycia zakonu braci mniejszych do Bytomia, Bytom, 2 X 2008 r. 107
T. Szubert, Międzynarodowa sesja naukowa “Rok 1918 – młoda Europa” zorganizowana w Tarnowie w 90. rocznicę odzyskania niepodległości, 9 X 2008 r. 108
W. Mrozowicz, Promocja nowej syntezy dziejów Śląska (Wrocław, 26 X 2008 r.) 109
A. Bryłka, Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kultura Europy Środkowej” pt. “Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego”, Zabrze, 13–14 XI 2008 r. 111
A. Rusnak, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. “Kardynał Bolesław Kominek – prekursor pojednania polsko-niemieckiego”, Wrocław, 4 XII 2008 r. 113

 

818 Total Views 1 Views Today