63, 2008, 4

sob2008-4

Artykuły i studia materiałowe
E. Małachowicz, Odkrycia architektury na Śląsku okresu chrystianizacji IX–X w. 427
I. Ławrusewicz, Ewangelickie szkoły ludowe w drugiej połowie XIX w. na łamach prasy polskiej Śląska Cieszyńskiego 443
R. M. Łuczyński, Książ w latach 1945–1965. Przykład polityki władz wobec architektury rezydencjonalnej na Dolnym Śląsku. Część 1. Próby zagospodarowania zamku w pierwszych latach powojennych (do roku 1955) 457
P. Wieczorek, Udział Żydów w życiu gospodarczym Wałbrzycha (1945–1968), cz. 2 479
Miscellanea źródłowe
P. Siemko, Ostatni Piast kozielsko-bytomski i jego nagrobek 501
A. Olejniczak, VI Korpus Wielkiej Armii na ziemi bolesławieckiej podczas zawieszenia broni w 1813 r. 509
P. Duber, Obchody rocznicy III powstania śląskiego w świetle “Gazety Polskiej” 515
Artykuły recenzyjne i recenzje
Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Romualdowi Gellesowi – K. Matwijowski 519
A Local Society in Transition: The Henryków Book and Related Documents. Studies and Texts – M. Broda 521
B. A. Schulte, Die schlesischen Niederlassungen der Herrhuter Brüdergemeine Gnadenberg, Gnadenfeld und Gnadenfrei. Beispiele einer religiös geprägten Siedlungsform im Wandel der Zeit – G. Wąs 526
H. Kocój, Austria wobec Konstytucji 3 maja w świetle relacji posła austriackiego Benedykta de Cachégo przesyłanych do Wacława Kaunitza i Filipa Cobenzla – A. E. Kubica 530
A. Kaufmann, Gedenkbuch der Stadt Teschen – J. Kopiec 532
P. Kaleta, Češi o Lužických Srbech. Český vědecký a umělecký zájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého – P. Pałys 534
S. W. Morozow, Polsko-czechosłowackije otnoszenija 1933–1939. Czto skrywałos za politykoj “rawnoudaliennosti” ministra J. Becka – J. Gruchała 536
M. Białokur, Myśl społeczno-polityczna Joachima Bartoszewicza – M. Golińczak 542
Annales historici Presovienses – R. Gładkiewicz 547
Kronika naukowa
J. R. Sielezin, Konferencja: Jelenia Góra i jeleniogórzanie – 900 lat tradycji 549
Listy do redakcji
B. Czechowicz, List do redakcji 551
K. Kawalec, Kilka wyjaśnień 552

 

697 Total Views 1 Views Today