63, 2008, 2

sob2008-2

Artykuły i studia materiałowe
Z. Ilski, Obóz narodowodemokratyczny wobec zasad i formuły wyborczej w okresie poprzedzającym odbudowę niepodległej Polski 143
W. Marcoń, Karol Palarczyk – poseł Sejmu Śląskiego 191
M. Woźniak, Ewolucja mapy turystycznej z obszaru Sudetów na tle miejscowej turystyki 205
Miscellanea źródłowe
B. Bobowski, Rozgraniczenie dóbr jednostek osadniczych i innych przestrzeni ziemskich w średniowieczu (na przykładzie Śląska, Wielkopolski, Pomorza i Rugii) 221
Ł. Jastrząb, Reakcje mieszkańców Opolszczyzny na Poznański Czerwiec w świetle raportu Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Opolu 229
Artykuły recenzyjne i recenzje
Rejstřík stavby děkanského kostela Nanebovzetí Panny Marie v Mostě – B. Czechowicz 247
E. Hartstock, Die Teichwirtschaft der Stadt Görlitz – B. Bobowski 248
W. Schanze, Suche und Abbau von Erzvorkommen in der Oberlausitz – K. Fokt 249
Kazimierz Sosnkowski. Żołnierz, humanista, mąż stanu w 120. rocznicę urodzin – A. Kraska-Lewalski 251
H. F. Weiss, Buschvorwerk im Riesengebirge. Eine Gemeinde in Niederschlesien von den Kriegsjahren bis zur Vertreibung – M. Ruchniewicz 254
S. Fickenscher, Die kircheneigene Land- und Fortwirtschaft im Bistum Dresden-Meissen 1953–1991 – B. Bobowski 257
Zaolzie w świetle szyfrogramów polskiej placówki dyplomatycznej w Pradze oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie – A. Małkiewicz 259
B. Olschowsky, Einvernehmen und Konflikt. Das Verhältnis zwischen der DDR und der Volksrepublik Polen 1980–1989 – D. Wojtaszyn 261
L. Biały, Duch Gór – Rübezahl. Geneza i upowszechnienie legendy – M. J. Hartwich 263
M. Chmielewska, 100 lat Toru Wyścigów Konnych Wrocław-Partynice 1907–2007 – M. Ruchniewicz 265
M. Burak, H. Okólska, Cmentarze dawnego Wrocławia – M. Ruchniewicz 266
M. Ruchniewicz, S. Rosik, P. Wiszewski, Bystrzyca Kłodzka. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków – P. Sroka 268
M. Ruchniewicz Czasopisma z ziemi kłodzkiej poruszające problematykę historyczną 271
Kronika naukowa
A. Bryłka, Sprawozdanie z XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu “Kultura Europy Środkowej” pt. “Św. Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku”, Zabrze 15–16 XI 2007 r. 275
K. Matwijowski, Dwa doktoraty honoris causa na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu 277
K. Matwijowski, Jubileusz ks. bp. prof. dr. hab. Jana Kopca 278

 

797 Total Views 1 Views Today