62, 2007, 4

sob275

 

Artykuły i studia materiałowe
L. Krzyżanowski, Kadry polskiego sądownictwa na Górnym Śląsku w pierwszych latach istnienia katowickiego okręgu apelacyjnego 407
A. Kraska-Lewalski, Wystąpienie III Rzeszy z Ligi Narodów w polskiej opinii publicznej (w świetle artykułów “Czasu”, “Myśli Narodowej” i “Polski Zachodniej”) 433
Miscellanea źródłowe
A. Dębski, Protesty pedagogów wobec kina i ruch reformy kinowej we Wrocławiu przed I wojną światową 453
Z. Ilski, Formuła wyborcza u progu niepodległej Polski 461
S. Krzyżanowska, Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu 1946–1955. Organizacja, kadry, orzecznictwo 477
K. Szwagrzyk, Ekshumacje w działaniach Oddziału IPN we Wrocławiu 489
R. Klementowski, Życie pod kontrolą. Losy Józefa i Włodzimierza Włosków w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa 495
F. Kusiak, Sprzedaż wolnorynkowa nieruchomości gruntowych we Wrocławiu przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej (2002–2006) 507
Artykuły recenzyjne i recenzje
H. Kocój, Plany II rozbioru Polski w polityce Berlina w latach 1791–1792. Fryderyk Wilhelm II i jego dyplomacja w przeddzień II rozbioru Polski – F. Wolański 519
H. Kocój, Plany II rozbioru Polski w polityce Berlina w latach 1791–1792. Fryderyk Wilhelm II i jego dyplomacja w przeddzień II rozbioru Polski – A. E. Kubica 520
D. Tabor, Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich XIII wieku – M. Broda 522
M. Bartnicki, Polityka zagraniczna księcia Daniela Halickiego w latach 1217–1264 – N. Mika 525
M. Bogus, Kotulowie i ich działania oświatowe na Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku – A. Kubacz 531
J. Mierzwa, Pułkownik Adam Koc. Biografia polityczna – P. Cichoracki 533
R. Metzger, Ch. Brandstätter, Berlin. Die Zwanzigerjahre. Kunst und Kultur 1918–1933. Architektur, Malerei, Design, Mode, Literatur, Musik, Tanz, Theater, Fotografie, Funk, Film, Reklame – J. Nowosielska-Sobel 536
“Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956 – M. Madej 540
J. R. Sielezin, Płaszczyzna konfrontacji politycznej między “Solidarnością” a władzą w latach 1980–1981 – M. Golińczak 542
J. R. Sielezin, “Solidarność” jeleniogórska w latach 1980–2005 – M. Golińczak 546
Kronika naukowa
J. Nowosielska-Sobel, III konferencja naukowa z cyklu: “Spotkania dolnośląskie” zatytułowana: Piastowsko-komunistyczna satysfakcja? Obchody rocznic historycznych i świąt państwowych na Śląsku po II wojnie światowej. Szklarska Poręba 22–24 V 2007 r. 549
P. Sroka, Druga Srebrnogórska Konferencja Historyczna. Srebrna Góra, 22–24 VI 2007 r. 551
R. Gładkiewicz, Konferencja “Ziemia kłodzka a «czeski zakątek»”. Česká Skalice, 5–6 IX 2007 r. 553

 

698 Total Views 1 Views Today