61, 2006, 4

sob270

Artykuły i studia materiałowe
T. Szubert, “Książę o zepsutym sercu”. Jan Nepomucen Sułkowski w twierdzy Kufstein w latach 1803–1804, w świetle dokumentów z archiwów wiedeńskich 441
M. Pluta, “Przecież wszystkich nie zamkną…”. Nastroje społeczne na Dolnym Śląsku w 1953 r. w świetle akt wrocławskiego KW PZPR i WUBP 463
D. Sienkowiec, Kościelne obchody Milenium Chrztu Polski na Dolnym Śląsku 489
Miscellanea źródłowe
K. Benyskiewicz, Udział rycerstwa polskiego w bitwie pod Mailbergiem (1082 r.) 507
B. Czechowicz, W jak Wrocław. Geneza ideowa motywu w herbie Wrocławia w aspekcie kryzysu władzy w królestwie czeskim w XV wieku 519
S. Ziółek, Pożyczki pieniężne z budżetu Królestwa Polskiego dla członków Sejmu powstania listopadowego 531
A. Merta-Rudy, Doradztwo rolnicze na Dolnym Śląsku po przemianach ustrojowych w 1989 r. 537
S. Akuła, Prywatny obrót nieruchomościami mieszkaniowymi we Wrocławiu w latach 1999–2003 (na podstawie ogłoszeń prasowych) 551
Artykuły recenzyjne i recenzje
D. Seward, Mnisi wojny. Krótka historia zakonów rycerskich – A. Kraska-Lewalski 557
I. Panic, Studia z dziejów Skoczowa w czasach piastowskich – R. Stelmach 560
Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego – R. Stelmach 562
A. Stroynowski, Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej – K. Bucholc-Srogosz 564
A. Kastory, Winston Spencer Churchill – B. Rogosz 567
Raporty roczne Ambasady Brytyjskiej w Warszawie 1945-1970 – B. Rogosz 569
F. Čapka, L. Slezák, J. Vaculík, Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce – P. Pałys 571
J. Skórzyski, M. Pernal, Gdy niemożliwe stało się możliwe. Kalendarium “Solidarności” – J. R. Sielezin 574
J. Banik, Lewin Brzeski. Monografia miasta – Z. Bereszyński 576-579
Kronika naukowa
T. Głowiński, “Kazimierz Sosnkowski – żołnierz, humanista, mąż stanu. W 120. rocznicę urodzin”. Sprawozdanie z konferencji naukowej (Wrocław 17–18 XI 2005) 581
M. L. Wójcik, Ogólnopolska konferencja naukowa “Wokół znaków i symboli. Herby, monety i pieczęcie na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 roku” (Pobierowo, 12–13 V 2006 r.) 583
Nekrolog
Prof. dr Józef Andrzej Gierowski (19 III 1922–17 II 2006) – K. Matwijowski 587

 

749 Total Views 1 Views Today