61, 2006, 1

sob266

Średniowieczny Wrocław i jego piśmiennictwo
Wprowadzenie 3
Źródła i źródłoznawstwo
W. Morozowicz, Dziejopisarstwo średniowieczne we Wrocławiu 5
E. Wółkiewicz, “Viri docti et secretorum conscii”. Personel kancelaryjny Wrocławia w późnym średniowieczu 21
H. Manikowska, Źródła wrocławskie (i wrocławian dotyczące) do “wielkiego pielgrzymowania” u schyłku średniowiecza 45
Dyskusja 61
Kościół
A. Żurek, Summum Wratislaviense 69
W. Könighaus, Wrocław a dobra “martwej ręki”. Uwagi o dobrach i prawach zamiejscowych instytucji kościelnych w obrębie średniowiecznego Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem zakonu cystersów 85
M. Młynarska-Kalentynowa Rotulusy klasztoru premonstratensów św. Wincentego na Ołbinie we Wrocławiu w drugiej połowie XIII i w XIV w. 95
Dyskusja 107
Miscellanea źródłowe
G. Gąsior, Tygodnik “Ślązak” wobec polskiego i czeskiego ruchu narodowego 1909–1923 113
Artykuły recenzyjne i recenzje
M. Bláhová, Historicka chronologie – K. R. Prokop 131
Diariusz sejmu koronacyjnego 1669 roku – M. Matwijów 134
Die tolerierte Universität. 300 Jahre Universität Breslau 1702–2002 – M. Ruchniewicz 138
P. Pregiel, T. Przerwa, Dzieje Śląska – T. Weger 139
Polonika w Austriackim Archiwum Państwowym – Polonica im Österreichischen Staatsarchiv. 1772–1918 – T. Głowiński 140
Kronika naukowa
T. Głowiński, Sprawozdanie z konferencji 80 rocznica reform rządu profesora Władysława Grabskiego.  Wrocław, 5 XI 2004 143
M. Woskowski, Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Hereditatem cognoscere. Kanonicy regularni laterańscy dawniej i dziś”. Kraków, 12–14 V 2005 r. 145
K. Młyńczak, Letnia Akademia “History Takes Place: Europejskie Miejsca Pamięci”. Wrocław, lipiec 2005 147
M. Barciak, Sprawozdanie z V Katowickiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w 140 rocznicę nadania Katowicom praw miejskich pt.: “Katowice w minionej rzeczywistości” 149
D. Margiela, Sprawozdanie z konferencji “Erinerungsorte und Mythen in Europa. Das Beispiel Schlesien” 151

 

679 Total Views 1 Views Today