60, 2005, 4

sob2005-4

Artykuły i studia materiałowe
T. Szubert, Polscy więźniowie w twierdzy Kufstein w XIX wieku 439
A. Galos, Wilhelm Feldman w Niemczech w latach 1894–1895 477
Miscellanea źródłowe
E. Pech, Niemiecka polityka oświatowa a mniejszości narodowe w okresie międzywojennym. Sytuacja Serbołużyczan na tle innych mniejszości 499
P. Cichoracki, “Sprawa generała Raszewskiego”. Krysys w Związku Powstańców Wielkopolskich w roku 1938 511
D. Wojtaszyn, Wizerunek Polski w “Neues Deutschland” w 1980 r. w pierwszym okresie istnienia “Solidarności” 525
F. Kusiak, Sprzedaż działek budowlanych przez Urząd Miejski we Wrocławiu w latach 1994–2003 539
Artykuły recenzyjne i recenzje
R. Lolo, Rzeczpospolita wobec wojny trzydziestoletniej. Opinie i stanowiska szlachty polskiej (1618–1635) – P. Paradowski 553
J. Malíř, P. Marek i in., Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v Českých zemích a Československu 1861–2004 – J. Tomaszewski 556
M. Burleigh, Trzecia Rzesza – nowa historia – T. Głowiński 561
P. Zariczny, Oppositionelle Intellektuelle in der DDR und in der Volksrepublik Polen – R. Urban 563
Diktaturbewältigung und nationale Selbstvergewisserung. Geschichtskulturen in Polen und Spanien im Vergleich – B. Michałek 564
Das polnische Breslau als europäische Metropole. Polski Wrocław jako metropolia europejska – B. Michałek 568
Rocznik Dzierżoniowski 2004 – R. Nowakowski 570
Silesia Nova. Zweimonatszeitschrift für Kultur und Geschichte – L. Harc 574
Kronika naukowa
L. Harc, VIII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej “Źródła kultury umysłowej w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska” (Zabrze, 18–19 XI 2004) 577
J. Nowosielska-Sobel, ”Trudne dziedzictwo. Tradycje dawnych i obecnych mieszkańców Dolnego Śląska”. Konferencja naukowa w Szklarskiej Porębie (16–17 VI 2005) 578
T. Miąsek, Konferencja “Polsko-niemiecka współpraca bibliotek” (Wrocław, 14–15 IX 2005) 580
Komunikat
Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta: prezentacja. 583

 

593 Total Views 1 Views Today