60, 2005, 2

sob264

Artykuły recenzyjne i recenzje
A. Kubacz, Szkolnictwo na Śląsku Cieszyńskim do końca XVII w. 125
R. Skowron, Zmiany w strukturze zatrudnienia Świdnicy w świetle spisów ludności z lat 1907, 1925, 1933 i 1939 na tle ogólnego rozwoju gospodarczego 157
D. Kozerawski, Kształcenie kandydatów na oficerów zawodowych piechoty i wojsk zmechanizowanych we Wrocławiu w latach 1947–1962 185
K. Ruchniewicz, Pamięć historyczna Polaków 207
Miscellanea źródłowe
B. Czechowicz, Późnogotyckie malowidła w okolicach Brzegu oraz w Opolu – próba rewizji poglądów na datowanie, osobę “fundatora” i funkcje ideowe dekoracji 229
M. Ergetowska, Epistolarne świadectwo przyjaźni (J. S. Bandtkie i F. A. Noesselt) 239
Ł. Polniak, “Narodowo-patriotyczne” i organizacyjne aspekty obchodów 25-lecia PRL we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku 245
Artykuły recenzyjne i recenzje
Glaciographia nova, Festschrift für Dieter Pohl – M. Ruchniewicz 265
Schlesische Lebensbilder, t. VIII – M. Ruchniewicz 267
Ks. T. Błaszczyk, Zakony na Śląsku w dobie Kulturkampfu – M. Czapliński 269
R. Kaczmarek, M. Kucharski, A. Cybula, Alzacja/Lotaryngia a Górny Śląsk. Dwa regiony pogranicza 1648–2001 – T. Przerwa 271
J. Potocki, Rozwój zagospodarowania turystycznego Sudetów od połowy XIX wieku do II wojny światowej – T. Przerwa 273
M. Borowiak, Admirał. Biografia Józefa Unruga – P. Cichoracki 275
P. Hölscher, Die Akademie für Kunst und Kunstgewerbe zu Breslau, Wege einer Kunstschule 1791–1932 – J. Nowosielska-Sobel 277
M. W. Wanatowicz, Od indyferentnej ludności do śląskiej narodowości? – M. Czapliński 282
W. J. Koch, No Escape. My Young Years under Hitler’s Shadow – M. Czapliński 285
G. Strauchold, Wrocław – okazjonalna stolica Polski. Wokół powojennych obchodów rocznic historycznych – J. Nowosielska-Sobel 287
Stát, cirkev a národ v československé časti Těšinskěho Slezka (1945–1953) – G. Pańko 289
Kronika naukowa
B. Danielczyk, A. Ligocka, Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu Kultura Europy Środkowej. “Źródła kultury umysłowej w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska”. Zabrze, 18–19 XI 2004 r. 291

 

723 Total Views 1 Views Today