60, 2005, 1

sob263

Artykuły i studia materiałowe
A. Galos, Koniec misji berlińskiej Wilhelma Feldmana i jej skutki 1
M. Dziedzic, Niemieckie Towarzystwo Gór Orlickich 23
G. Trzaskowska, Cmentarz Oficerów Armii Czerwonej z okresu II wojny światowej we Wrocławiu 35
Miscellanea źródłowe
Z. Bereszyński, Chronologia budowy najstarszych świątyń opolskich a sprawa ponownej lokacji Opola za czasów księcia Władysława I 79
F. Kusiak, Żołnierze Śląskiego Okręgu Wojskowego wobec wydarzeń studenckich w marcu 1968 r. w świetle meldunków 89
Artykuły recenzyjne i recenzje
Bolesławiec. Zarys monografii miasta – A. Olejniczak 97
W. Hechberger, Der Sturz des Bischofs Rüdiger von Passau (1233–1250) und der Elekt Konrad (1249/49) – T. Jurek 100
Cronica Monaterii Canonicorum Regularium (s. Augustini) in Glacz – J. Drabina 101
L. J. Szersznik, Materiały genealogiczno-heraldyczne do dziejów szlachty księstwa cieszyńskiego – D. Adamska 102
Ch. Pletzing, Vom Völkerfrühling zum nationalen Konflikt – A. Galos 104
L. Michalska-Bracha, Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów – A. Galos 107
J. Karwat, Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 1887–1919 – A. Galos 109
Zatajena njeprawda. Politisce přesćěhani w Serbach mjez 1945 a 1989 – K. R. Mazurski 111
Kronika naukowa
E. Olszowy, “Wielokulturowość Katowic”. IV Katowicka Konferencja Naukowa 113
P. Jaworski, Ł. Kamiński Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989”. Wrocław 4–6 XI 2004 115
T. Głowiński, “Osiemdziesiąta rocznica reform rządu profesora Władysława Grabskiego”. Sprawozdanie z konferencji (Wrocław, 5 XI 2004) 118
A. Kamiński, XI sesja Polsko-Czeskiej Komisji ds. Badań Ziemi Kłodzkiej (Polanica Zdrój, 9–11 IX 2004) 120

 

753 Total Views 1 Views Today