59, 2004, 2

sob260

Artykuły i studia materiałowe
D. Adamska, P. Nocuń, “Czu troste und czu hulffe des zele”. Późnośredniowieczne ugody kompozycyjne z terenu Śląska 111
B. Lisak, Ks. Adam Adamandy Kochański SJ, matematyk polski we Wrocławiu (1676–1679) 140
G. Trzaskowska, Wrocławskie groby żołnierzy niemieckich z czasów II wojny światowej w świetle zasad prawnych (od początku działań wojennych do opuszczenia miasta przez Armię Czerwoną) 153
Miscellanea źródłowe
Z. Bereszyński, Sprawcy i polityczne tło napadów na Będzin i ziemię wieluńską w 1447 r. Przyczynek do biografii politycznej księcia opolsko-głogóweckiego Bolesława V Wołoszka 185
M. Białokur, M. Patelski, Z prudnickch huzarów do opolskiego wojska. Śląsk w biografii generała broni Kazimierza Raszewskiego 209
E. Chabros, Polska prasa górnośląska o stosunku Rosji Radzieckiej do Polski w latach 1918–1921 219
Artykuły recenzyjne i recenzje
M. M. Buben, Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů – K. R. Prokop 239
Encyklopedie českých klášterů – K. R. Prokop 244
H. Kocój, Relacje posła pruskiego Ludwiga Buchholtza z Warszawy, Łowicza i Wrocławia o insurekcji kościuszkowskiej – G. Toboła 247
M. Wojtczak, Ostmarkenliteratur. Prowincja poznańska w literaturze niemieckiej lat 1890–1918 – A. Galos 251
J. Galandauer, František Ferdynand d’Este. Následník trůnu – J. Gruchała 253
W. Batóg, Wywrotowcy? Komunistyczna Partia USA we wczesnym okresie zimnej wojny (1945–1954) – R. Nowakowski 258
J. Němeček, Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939–1945 – R. Baron 260
Od Otto Muellera do Oskara Schlemmera. Artyści wocławskiej Akademii – J. Nowosielska-Sobel 264
L. Malinowski, 700 lat Trzebiela – A. Michalak 269
Kronika naukowa
A. Szewczyk, Sprawozdanie z konferencji “Po obu stronach Bałtyku” 273

 

713 Total Views 1 Views Today