58, 2003, 3

sob257

Artykuły i studia materiałowe
W. Wlaźlak, Komisariat Siewierski w diecezji wrocławskiej (1797–1818) 257
A. Galos, Theobald Bethmann-Hollweg i polityka wobec Polaków w 1907 r. 273
Miscellanea
J. R. Sielezin, Sytuacja ludności ukraińskiej w województwie wrocławskim w kwietniu 1952 r. w świetle oceny Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu 291
Przyczynki źródłowe
T. Głowiński, Kolaboracja do końca. Wystąpienia radiowe dr. Feliksa Burdeckiego w Krakowie jesienią 1944 r. 295
Recenzje
R. Gross, Geschichte Sachsens – P. Pregiel 333
T. Kulak, M. Pater, W. Wrzesiński, Historia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702–2002 – R. Ergetowski 334
Preussens Osten – Polens Westen. Das Zerbrechen einer Nachbarschaft – T. Głowiński 338
V. V. Dostál, Agrární strana. Jeji rozmach a zánik – J. Gruchała 342
J. Gruchała, Czeskie środowiska polityczne wobec spraw polskich 1920–1938 – G. Chrószcz 346
Z. Šolle, Století české polityky – J. Gruchała 348
G. Łukomski, Problem “korytarza” w stosunkach polsko-niemieckich i na arenie międzynarodowej 1919–1939 – A. Kamiński 351
Bp J. Kopiec, Biskup Henryk Grzondziel (1897–1968) w służbie Kościoła na Śląsku – K. Matwijowski 353
R. Dzwonkowski SAC, O. Gorbaniuk, J. Gorbaniuk, Świadomość narodowa młodzieży polskiego pochodzenia z byłego ZSRR studiującej w Polsce – Z. Kurcz 355
Polemika
B. Czechowicz, Wokół mapy Śląska z 1561 r. Polemika z prof. Rościsławem Żerelikiem i dr. Jakubem Kostowskim 357
S. Rosik, Sprostowanie 362
Kronika naukowa
B. Linek, “Historia regionalna pogranicza polsko-niemieckiego – łączy czy dzieli?” (Słubice 18–19 X 2002 r.) 363
B. Michałek, Sprawozdanie z konferencji “Polska a Europa (X–XXI w.)” 366
E. Kościk, Sprawozdanie z Zarządu WTMH od 22 IV 1999 r. do 24 IV 2003 r. 368
Nekrolog
PhDr Zdeněk Sládek DrSc (23 III 1926–12 III 2003) – J. Tomaszewski 371

 

754 Total Views 1 Views Today