57, 2002, 1

sob250

Artykuły i studia materiałowe
A. Galos, Obchody rocznic uniwersyteckich (Na trzysta lat istnienia wyższej uczelni we Wrocławiu) 1
M. Szymczyk, Papiernia Heinricha von Korna w Zakrzowie 21
Ł. Kamiński, Grudzień ’70 na Dolnym Śląsku 43
Miscellanea źródłowe
J. R. Sielezin, Wydarzenia majowe na Dolnym Śląsku w 1946 r. Próba oceny 61
Artykuły recenzyjne i recenzje
S. Rosik, Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI–XIII wieku – P. Wiszewski 77
M. Trzciński, Miecz katowski, pręgierz, szubienica – M. Dziedzic 83
Der Rechte Weg. Ein breslauer Rechtsbuch des 15. Jahrhunderts – M. Goliński 91
Sejm czeski od czasów najdawniejszych do roku 1913 – P. Wiązek 92
P. Dróżdż, Orsza 1514 – R. Kisiel 94
H. W. Berghausen, Friedensrecht und Toleranz. Zur Politik des Preußischen Staates gegenüber der katholischen Kirche in Schlesien 1740–1806 – P. Pregiel 95
H. Kocój, Francja wobec Sejmu Wielkiego. Zarys stosunków dyplomatycznych między Francją a Polską w latach 1788–1792 – W. Janik 98
K. R. Mazurski, Miłość i dramaty królewny Marianny – M. Dziedzic 101
P. Jaworski, Polska niepodległa wobec Skandynawii 1918–1939 – P. Cichoracki 103
E. von Manstein, Stracone zwycięstwa – wspomnienia 1939–1944 – T. Głowiński 106
H. Stańczyk, Od Sandomierza do Opola i Raciborza – R. Kisiel 108
Polska i Niemcy w XX wieku. Wskazówki i materiały do nauczania historii – J. Wojdon 111
M. Pestkowska, Za kulisami rządu polskiego na emigracji – J. Piotrowski 114
Konrad Adenauer – człowiek, polityk i mąż stanu – K. Żarski 116
B. Staniszewski, Ksiądz infułat Kazimierz Lagosz jako rządca archidiecezji wrocławskiej 1951–1956 – J. Stefaniak 119
Zdroje Ziemi Kłodzkiej. Historia, przyroda, kultura, przyszłość – K. R. Mazurski 121
Ornamenta Silesiae. Tysiąc lat rzemiosła artystycznego na Śląsku – M. Dziedzic 122
“Portret. Rocznik Głogówecki”, “Jesenicko. Vlastívědný Sborník” – B. Czechowicz 130
Kronika naukowa
W. Kucharski, I Międzynarodowa Studencka Sesja Ikonograficzna. Kraków 7–9 III 2001 r. 133
N. Wojtowicz, II Ogólnopolska Sesja Naukowa “Młodzież w oporze społecznym 1944–1989” 134
J. Banik, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. “Władysław Opolczyk jakiego nie znamy. Próba oceny w sześćsetlecie śmierci (1401–2001)” Opole 30 V 2001 r. 136
Fundacja Naukowa im. Aleksandra Gieysztora. Podziękowanie. 138

 

730 Total Views 1 Views Today