56, 2001, 3

sob2001-3

Artykuły i studia materiałowe
J. Nowosielska-Sobel, Wystawa Stowarzyszenia Rzemiosła Artystycznego Wrocławia i prowincji śląskiej w 1904 r. Dom jednorodzinny projektu Hansa Poelziga – nowe tendencje w architekturze Wrocławia początku XX w. 305
Miscellanea źródłowe
R. Stelmach, Zachowane dokumenty do dziejów komendy joannitów w Tyńcu nad Ślęzą 331
D. Wybranowski, Świadkowie rycerscy w polityce i czynnościach prawnych biskupa kamieńskiego Wilhelma I z lat 1247–1253 347
R. Kisiel, W sprawie bitwy pod Legnicą w 1760 r. 359
M. Chachaj, Tadeusz Bukaty autorem opisu podróży z Warszawy do Londynu odbytej w 1780 r. 365
G. Kucharczyk, Cenzorzy w prowincji śląskiej Prus. Aspekty organizacji i nadzoru pruskiego aparatu cenzury w pierwszej połowie XIX w. 369
R. Skowron, Rozwój demograficzny ludności miasta Świdnicy w latach 1884–1939 383
T. Suma, Bezrobocie w Zawierciu w latach 1918–1939 399
R. Michalak, O przejmowaniu kościołów ewangelickich na Górnym Śląsku po II wojnie światowej. Głos w sprawie kościoła w Bytomiu 407
Artykuły recenzyjne i recenzje
L. Leciejewicz, Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizycji europejskiej – L. A. Tyszkiewicz, 421
T. Sadowski, Książęta opolscy i ich państwo – M. Winiarska 426
Josepho Macůrek viginti lustra complenti oblatum  – G. Pańko 430
Wypędzeni ze Wschodu. Wspomnienia Polaków i Niemców – M. Ruchniewicz 430
D. Jarosz, Polacy a stalinizm 1948–1956 – S. Ligarski 433
B. Szaynok, Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 1945–1950 – A. R. Hofmann 435
Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności. Gimnazjum – G. Strauchold 438
Archiv für schlesische Kirchengeschichte – M. Ruchniewicz 440
P. Vorel, Páni z pernštejna – B. Czechowicz 442
Niemieckie inskrypcje w Polsce. Dolny Śląsk, t. I, Kożuchów (Freystadt) – B. Czechowicz 444

 

703 Total Views 1 Views Today