55, 2000, 1

sob241sob240

 

Artykuły i studia materiałowe
G. Wąs, Kształtowanie się nowych form świadomości religijnej i społecznej we Wrocławiu i na Śląsku w drugiej połowie XV i pierwszym dwudziestoleciu XVI wieku na przykładzie stosunków między radami miejskimi a klasztorami franciszkańskimi 1
P. Pregiel, Kariera francuskiego barona. Generał de la Motte-Fouqué 29
H. Ćwięk, Polityka władz wojskowych w zakresie zabezpieczania tajemnic w latach trzydziestych ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska 55
J. R. Sielezin, Polityka polskich władz wobec ludności niemieckiej na terenie Kotliny Jeleniogórskiej w 1945 r. 67
Miscellanea źródłowe
J. M. Kupczak, Z dziejów niemieckiej mniejszości narodowej na Ukrainie 91
J. Stefaniak, Rozmowa z ks. Kazimierzem Lagoszem w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu (30 VII 1955 r.) 101
Artykuły recenzyjne i recenzje
Monasticon Cistersiensis Poloniae – R. Stelmach 119
K. Charvátowa, Dĕjiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420 – R. Stelmach 122
K. Jasiński, J. Tęgowski, Akta procesu joannitów śląskich z 1336 r. w sprawie sześcioletniej dziesięciny papieskiej – D. Karczewski 125
R. Wytyczak, Śląsk w dawnej kartografii. Obraz Śląska na mapach XVI-XVIII wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu – B. Czechowicz 126
D. Lentfer, Die Glogauer Landesprivilegien des Andreas Gryphius von 1653 – M. J. Ptak 130
S. Roszak, Środowisko intelektualne i artystyczne Warszawy w połowie XVIII w. – P. Badyna 132
Ks. Leopold Szersznik znany i nieznany. Materiały konferencji naukowej – G. Pańko 136
Z. Fras, Galicja – W. Łazuga 139
Cz. Madajczyk, Klerk czy intelektualista zaangażowany? Świat polityki wobec twórców kultury i naukowców europejskich w pierwszej połowie XX wieku – A. Krajewski 141
A. Skřivan, Císařská politika. Rakousko-uhersko a Nĕmecko v evropské politice v letech 1906–1914 – J. Gruchała 143
P. Hauser, Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym – M. Mroczko 146
Edvard Beneš a středoevropská politika – P. Jaworski 148
L. Błądek, Wizja Polski w programie Polskiego Stronnictwa Ludowego 1945–1947 – J. R. Sielezin 151
W. Fabisiak, K. Popiński, J. Tyszkiewicz, R. Żerelik, Dzieje Sobótki – B. Czechowicz 157
J. L. Dobesz, Kościół Świętej Barbary, obecnie Katedra Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy – B. Czechowicz 161
R. Kaczmarek, Dzieje architektury i sztuki (Dzierżoniów. Zarys monografii miasta); W. Wilczyńska-Koper, R. Eysymontt, Urbanistyka i architektura miasta (Strzegom. Zarys monografii miasta) – B. Czechowicz 163
Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce. Informator – I. Łaborewicz 167
Archiwa polskie – I. Łaborewicz 170
Kronika naukowa
P. Cichoracki, Seminarium naukowe “Między irredentą, lojalnością a kolaboracją. O suwerenność państwową i niezależność narodową (1795-1989)” 173
H. Dudała, Sesja naukowa w siedemdziesiątą rocznicę powstania Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego w Katowicach 175
781 Total Views 1 Views Today