54, 1999, 4

sob239sob238

 

Artykuły i studia materiałowe
M. L. Wójcik, ”… dominus Kolhardus cancellarius…” Czy istniał urząd kanclerza na dworze Władysława, księcia opolskiego (1246–1281)? 455
P. Krafl, Wybrane aspekty życia synodalnego w diecezjach: praskiej, ołomunieckiej, wrocławskiej i litomyskiej do końca XV wieku. Porównanie 467
L. Harc, Missiva kancelarii miasta Wrocławia 483
R. Ergetowski, Relacja M. Fiericha o studiach na Uniwersytecie Lipskim 497
G. Hryciuk, ”Na baśniowym Dolnym Śląsku…” Propagandowa wizja Dolnego Śląska w radzieckiej prasie polskojęzycznej we Lwowie w latach 1944–1946 507
Miscellanea źródłowe
M. L. Wójcik, Jeszcze o dokumencie Mieszka opolskiego z 1232 (1282?) roku (Głos na marginesie sporu o początki Skoczowa) 519
J. Graniczny, W sprawie identyfikacji Reinska, pierwszego kasztelana Rogowca 529
J. Maliniak, Kobieta w hierarchii urzędniczej średniowiecznego miasta (na przykładzie pisarki miejskiej) 535
F. Kusiak, Autochtonii w jednostkach bojowych Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1949–1959 539
Artykuły recenzyjne i recenzje
M. Weber, C. Rabe, Silesiographia – M. Ruchniewicz 547
Bibliographie zur Geschichte der böhemischen Länder und der Slowakei 1994 – G. Pańko 548
J. Drabina, Historia Chorzowa od średniowiecza do 1868 roku – Z. Kwaśny 549
Legnica. Zarys monografii miasta – Z. Kwaśny 552
Kłodzko. Dzieje miasta – M. Ruchniewicz 555
Rocznik Jeleniogórski – P. Pregiel 560
M. Bartoš, Z. Nováková, Nejstarši obrazová mapa Krkonoš kronikáře Šimona Hüttela – I. Łaborewicz 561
H. W. Hahn, Die Industrielle Revolution in Deutschland – Z. Kwaśny 564
A. Romaňák, P. Bělina, P. Andrle, Olomouc – Domašov 1758 – P. Pregiel 564
H. Kocój, Konstytucja 3 maja w relacjach posła pruskiego Augusta Fryderyka Ferdynanda Goltza – W. Janik 566
P. Mainka, Die Erziehung der adligen Jugend in Brandenburg – P. Pregiel 568
Ch. Graf von Krockow, Bismarck. Biografia – A. Galos 570
K. S. Jobst, Zwischen Nationalismus und Internationalismus – A. Galos 572
Dzieje Śląska w XX w. w świetle badań młodych historyków – N. Wójtowicz 573
Die Geschichte Polens und Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert – A. Galos 575
D. Irving, Goebbels. Mózg Trzeciej Rzeszy – A. Galos 578
A. Konieczny, Tormersdorf. Grüssau. Riebnig. Obozy przejściowe dla Żydów Dolnego Śląska z lat 1941–1943 – A. Kamiński 582
M. Gebhardt, J. Küttner, Deutsche in Polen nach 1945. Gefangene und Fremde – K. Ruchniewicz 584
Migracje ludności na ziemiach zachodnich i północnych – I. Łaborewicz 585
E. Kłoczkowski, Moja praca w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich – F. Kusiak 588
E. Bergman, J. Jagielski, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce – M. Wodziński 591
Pfarrbücherverzeichnis für das Erzbistum Breslau – K. Pawlik 592
Polemiki
M. Ruchniewicz, Kilka uwag na temat odpowiedzi Piotra Pregiela na mój list 595
M. Wodziński, W odpowiedzi Pawłowi Fijałkowskiemu 596
T. Serwatka, W odpowiedzi na recenzję Tomasza Grabińskiego 597
T. Grabiński, Odpowiedź na list dr. Tomasza Serwatki 598
J. Valenta, List do Redakcji Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka 599
Nekrolog
Wspomnienie o Heinrichu Grügerze – K. R. Mazurski 601
Ogłoszenie
Komunikat Polskiego Towarzystwa Historycznego. 603
892 Total Views 1 Views Today