51, 1996, 4

sob1996-4-2sob1996-4-1

Artykuły i studia materiałowe
J. Gruchała, Czeskie stronnictwa polityczne wobec konfliktu cieszyńskiego (1918–1920) 463
M. Ruchniewicz, Po powrocie. Losy Sybiraków na terenie powiatu bystrzyckiego w pierwszych latach powojennych 487
Miscellanea źródłowe
K. Pawlik, Identyfikacja czterech miejscowości z uposażenia klasztoru Marii Panny na Piasku we Wrocławiu w 1250 roku 525
W. Iwańczak, Rewolucja husycka w historiografii polskiej XIX wieku 529
Artykuły recenzyjne i recenzje
J. Rajman, Z problematyki pogranicza górnośląsko-małopolskiego w średniowieczu na marginesie najnowszych prac o historii Bytomia 539
J. Drabina, Historia Bytomia – M. L. Wójcik 548
Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków – L. A. Tyszkiewicz 551
Schlesisches Städtebuch – K. R. Mazurski 553
A. Leszczyński, Sejm Żydów Korony 1623–1764 – J. Krupa 555
A. Nowakowski, Dzieje ustroju i prawa księstwa siewierskiego – M. J. Ptak 559
U. Kambach, Die Eheschließungen in den schlesischen Provinzialblättern. Ein Register für die Jahre 1785–1849 – L. Harc 562
R. Traba, Niemcy – Warmiacy – Polacy 1871–1914. Z dziejów niemieckiego ruchu katolickiego i stosunków polsko-niemieckich w Prusach – G. Strauchold 563
R. Żebrowski, Mojżesz Schorr i jego listy do Ludwika Gumplowicza – S. Gąsiorowski 565
R. Kaczmarek, Józef Biniszkiewicz (1875–1940). Biografia polityczna – A. Galos 567
H. Gordon Skilling, Masaryk proti proudu 1882–1914 – Janusz Gruchała 568
G. Pańko, Masaryk a Polska (T. G. Masaryk a Středni Evropa. J.Tomaszewski, T. G. Masaryk a sprawa Cieszyńskiego (1918–1920) (tamże) – B. Leszczyńska 571
M. Piela SDS, Udział duchowieństwa w polskim życiu politycznym w latach 1914–1924 – J. Macała 572
Z. Kapała, Ślązacy w europejskim ruchu oporu – J. Knopek 573
B. Bidzińska-Jakubowska, Polskie Stronnictwo Ludowe na Śląsku Opolskim i jego miejsce w antykomunistycznej opozycji w latach 1945–1947 – J. R. Sielezin 575
Konrad Adenauer – Europa chrześcijańska. Dokumentacja polsko-niemieckiej sesji naukowej 15–16 XII 1994 – K. Ruchniewicz 578
Polemika
M. Ordyłowski, W sprawie recenzji książki “Walka z opozycją polityczną na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948 583
J. R. Sielezin, Odpowiedź 585
Kronika naukowa
K. Ruchniewicz, Europa w szkole? Przedstawienie Europy w podręcznikach szkolnych krajów wspólnot europejskich. Konferencja Instytutu Międzynarodowych Badań Podręcznikowych w Brunszwiku, 14–17 IX 1995 r. 589
J. Adamczyk, “Dzieje Śląska w badaniach polskich historyków”. Wspólne posiedzenie Komitetu Nauk Historycznych przy Wydziale I PAN i Rady Naukowej Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uwr., Wrocław, 20 X 1995 r. 591
P. Wiszewski, Dzieje klasztorów i życia zakonnego w Legnicy, Legnica, Muzeum Miedzi, 16–17 XI 1995 r. 595
L. Harc, Sprawozdanie z konferencji “Pomocné vědy historické a jejich místo mezi historickými obory”, Praga, 23–24 XI 1995 r. 597
K. R. Mazurski Łużyce i Serbołużyczanie w historiografii i sztuce Europy Środkowej. Konferencja naukowa, Zielona Góra, 25–26 IV 1996 r. 599
P. Wiszewski, Międzynarodowa sesja naukowa “Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym”, Turawa koło Opola, 9–11 V 1996 r. 600
K. Ruchniewicz, Archiwum prasowe Instytutu im. J. G. Herdera w Marburgu 603
Nekrologi
Tadeusz Ładogórski (16 XII 1905–11 V 1995) 605
Marian Haisig (31 V 1908–10 VI 1996) 607

 

808 Total Views 1 Views Today