5, 1950

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_5_1950_src Source file
34 MB 194
pdf Sobotka_5_1950_ocr OCR file
11 MB 403
pdf Sobotka_5_1950 Table of contents
28 kB 185
Author Title / Column Page
Konferencja na temat stosunków polsko-niemieckich w przeszłości
Stanisław Arnold: Zagajenie obrad 1–3
Ewa Maleczyńska: Problem polsko-niemiecki w dotychczasowej historiografii polskiej 4–24
Karol Maleczyński: Postulaty badawcze w zakresie stosunków polsko-niemickich w okresie po początku XIII w. 25–35
Ewa Maleczyńska: Problematyka badawcza stosunków polsko-niemieckich w okresie 1320–1454 36–39
Władysław Czapliński: Stosunki polsko-niemieckie w latach 1525–1795 40–47
Kazimierz Piwarski: Stosunki polsko-niemieckie w latach 1795–1939 (uzupełnienie tez) 48–50
Dyskusja i podsumowanie 51–90
Szymon Koszyk: Dokumenty pergaminowe Archiwum Miejskiego w Opolu 91–125
Wacław Długoborski: Wrocławski przemysł tekstylny w XVIII wieku 126–162
Karol Głombiowski: Nieznany śląski rękopis statutów Mikołaja Trąby 163–171
Karol Lewicki: Sprawa powołania Jerzego Samuela Bandtkiego na stanowisko dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej w r. 1810/1811 172–183
Recenzje i sprawozdania
184–242
Karol Maleczyński Księga Henrykowska, opr. R. Grodecki 184–187
Antoni Knot T. Mikulski – Spotkania Wrocławskie 187–189
Wacław Długoborski Wł. Rusiński – Tkactwo lniane na Ślasku do r. 1850 189–193
Adam Galos Rewolucja Polska w 1846 roku, oprac. S. Kieniewicz 193–195
Władysław Czapliński Materiały do dziejów nowożytnych Ziem Zachodnich, t. II, opr. T. Bratus, S. Golachowski, W. Roszkowska, B. Samitowska 195–200
Wacław Korta A. Nasz – Żarna wczesnodziejowe 200–203
K. M. [Karol Maleczyński?] J. Rutkowski – Historia gospodarcza Polski, t. II 204–216
Henryk Zieliński J. Kuczynski – Die Geschichte der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1800 bis in die Gegnwart 216–226
Zdzisław Surman J. Kowalewski – Jak powstała i czym jest Niemiecka Republika Demokratyczna 226–227
Ewa Maleczyńska Nowe Drogi, nr 1–5, 1950 227–229
Roman Heck Kwartalnik Historyczny, t. LVII 229–230
Roman Heck Przegląd Historyczny, t. XL 230–232
Roman Heck Przegląd Historyczny, t. XLI 233
Józef Gierowski Roczniki Historyczne, t. XVIII 233–235
Wacław Długoborski Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. XII 235–238
E. M. [Ewa Maleczyńska?] Przegląd Zachodni, r. 1950 238–240
Roman Heck Z otchłani wieków, r. XIX, z. 9–10 240
Ewa Maleczyńska Woprosy Istorii, r. 1950, z. 1–10 240–241
Adam Galos Slezský sborník, r. 1950, z. 1 241–242
Kronika
Adam Galos Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, R. 1950 243–244
Karol Maleczyński Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego 244–245
M. Burbianka Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, R. 1950 245–248
J.G. Muzeum Śląskie we Wrocławiu R. 1950 248–250
M. Wąsowicz Archiwum Państwowe we Wrocławiu 250–252
A. K. Archiwum Akt Dawnych M. Wrocławia 252–253
Bronisław Kocowski, Bibliografia historii Śląska za rok 1947 1*–30*
696 Total Views 1 Views Today