49, 1994, 3-4

sob215sob214

 

Artykuły i studia materiałowe
E. Rymar, Interwencja niemiecka na Śląsku w 1172 r. a walka potomstwa Władysława II Wygnańca o polski pryncypat w latach 1163–1180 175
T. Jurek, Najdawniejsze wywody szlachectwa na Śląsku 191
H. Palkij, Henryk Brühl – bohater negatywny? 205
J. Gzella, Stosunki polsko-niemieckie w myśli politycznej Władysława Studnickiego w latach 1918–1939 223
F. Kusiak, Osadnictwo reemigrantów z Mandżurii na ziemiach Polski zachodniej i północnej w 1949 r. 241
Z. Szkurłatowski, Restrukturyzacja miejskiej sieci osadniczej Dolnego Śląska na tle Polski w latach 1939–1992 253
Miscellanea źródłowe
J. Tęgowski, Dwa XIII-wieczne przywileje odpustowe dla franciszkanów wrocławskich 263
B. Rok, Opis podróży przez Niemcy i Holandię do Londynu anonimowego szlachcica litewskiego z 1780 r. 267
A. Galos, Fragmenty dziejów stosunków niemiecko-duńskich na początku XX w. 283
J. Piotrowski, ”Polska Zachodnia” wobec genezy ruchu syndykalistycznego (1926–1930) 291
E. Waszkiewicz, Program i działalność polityczna Frakcji Żydowskiej Partii Robotniczej we Wrocławiu w latach 1945–1948 299
Recenzje
H. Gerlic, Kapituła głogowska w dobie piastowskiej i jagiellońskiej (1120–1526) – J. Drabina 311
Mediaevalia Historica Bohemica – W. Iwańczak 312
J. France, The Cistercians in Scandinavia – K. Bobowski 317
J. Bahlcke, Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder der böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526–1619) – M. J. Ptak 317
G. Scheuermann Das Breslauer-Lexikon, A-L – A. Galos 320
M. Salewski, Deutschland. Eine politische Geschichte; von den Anfängen bis zur Gegenwart – P. Pregiel, 322
Jahrbuch der Schlesischer Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau – A. Galos 324
B. Gröschel, Studien und Materialien zur oberschlesischen Tendenzpublizistik des 19. und 20. Jahrhunderts – A. Galos 325
M. Masnyk, Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech (1923–1939) – W. Wrzesiński 327
Powstania śląskie i plebiscyt w procesie zrastania się Górnego Śląska z Macierzą. Materiały z sesji naukowej historyków powstań śląskich i plebiscytu zorganizowanej w dniach 24–25 kwietnia 1991 r. w Bytomiu oraz na Górze Św. Anny – A. Galos 330
E. Długajczyk, Tajny front na granicy cieszyńskiej. Wywiad i dywersja w latach 1919–1939 – D. Miszewski 332
Najnowsze dzieje Żydów w Polsce – E. Waszkiewicz 334
B. Ociepka, Niemcy na Dolnym Śląsku w latach 1945–1970 – J. M. Kupczak 336
S. Rudka, Wrocławskie pisma bezdebitowe 1973–1989. Bibliografia, A-P – L. Smołka 338
Polemiki
M. Wodziński, Średniowieczny cmentarz żydowski we Wrocławiu 341
Kronika naukowa
B. Rok, Konferencja naukowa ”Das Bild der Heiligen Hedwig in Mittelalter und Neuzeit”, Andechs 22–24 X 1993 r. 345
A. Tarnas-Tomczyk, Sesja naukowa ”Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski” Dąbrowa Niemodlińska, 4–6 XI 1993 r. 345
P. Pregiel, Konferencja z okazji 150 rocznicy powstania tkaczy śląskich 347
Nekrologi
M. Lis, Andrzej Brożek 1933-1994 349
854 Total Views 2 Views Today