46, 1991, 4

sob202

Od Redakcji. 405
Artykuły i studia materiałowe
R. Wójtowicz, Z badań nad rozwojem demograficznym ludności parafii Siołkowice w latach 1766–1799 407
T. Krotla, Ludność parafii bielawskiej w latach 1766–1830 (na podstawie ksiąg metrykalnych) 415
R. Lipelt, Rolnictwo na Śląsku w drugiej połowie XVIII w. w świetle współczesnych podręczników rolniczych 437
C. Wąs, Natura uzasadnieniem monarchii. Uwagi o ideowych źródłach koncepcji zabudowy placu ćwiczeń we Wrocławiu 449
A. Romański, Generał Willisen i polskie opinie o jego misji w Wielkim Księstwie Poznańskim w 1848 r. 469
M. Machnicki, Współczesna prasa polska o Czechach 1848 r. 477
J. Spychała, Ruch naturalny ludności Oleśnicy w latach 1875-1885 489
E. Baszczyn, Teatr letni w Legnicy w latach 1870–1880 497
P. Wiater, ”Elektrische Strassenbahn Breslau” – pierwsze wrocławskie przedsiębiorstwo tramwajów elektrycznych w latach 1893–1914 509
M. Żmudzińska, Wrocławski tygodnik ”Jüdische Volkszeitung” i jego ewolucja w latach 1906–1933 515
P. Pregiel, Stosunki niemiecko-angielskie w czasie londyńskiej konferencji ambasadorów 1912/13 527
Z. Nowak, Początki radia na Śląsku (1924–1926) 539
B. Krawiec, Polityka nadawania doktoratów honoris causa na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1945–1989 551
748 Total Views 1 Views Today