46, 1991, 2

sob197

 

Z dziejów ludności żydowskiej na Śląsku
Materiały z sympozjum we Wrocławiu. 22 XI 1990 r.
pod redakcją Krystyna Matwijowskiego
K. Matwijowski, Słowo wstępne 125
M. Goliński, Miejsce Żydów w gospodarce trzynastowiecznego Wrocławia 127
M. Ptak, Źródła prawa określające status ludności żydowskiej na Śląsku do 1742 r. 139
L. Ziątkowski, Zmiana przynależności państwowej a sytuacja Żydów we Wrocławiu w XVIII w. 151
M. Łagiewski, Życie religijne gminy żydowskiej we Wrocławiu w XIX w. 159
L. Ziątkowski, Rozwój liczebny ludności żydowskiej we Wrocławiu w latach 1742-1914 169
J. K. Kos, Synagoga ”Pod Białym Bocianem” we Wrocławiu 191
W. Jaworski, Żydowski ruch robotniczy w Zagłębiu Dąbrowskim 205
K. Jonca, Zagłada niemieckich Żydów na Dolnym Śląsku (1933-1945) 219
F. Połomski, ”Aryzacja” mienia żydowskiego na Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia 251
S. Bronsztejn Ludność żydowska na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej (nieudana próba utworzenia skupiska) 259
N. Aleksiun, Międzynardowa konferencja ”Żydzi polscy do 1939 r. w historiografii polskiej i światowej – stan badań i potrzeby” 277
Nekrologi
Rościsław Żerelik Eugeniusz Kobzdaj (18 XII 1925-25 XI 1990) 279
678 Total Views 1 Views Today