45, 1990, 4

sob193

Artykuły i studia materiałowe
T. Jurek, Rodzina von Pannewitz. Awans i kariera Niemców na Śląsku w XIII–XIV w. 439
M. Ptak, Zgromadzenia i urzędy stanowe wolnego państwa milickiego (1521–1742) 459
A. Ziemiański, Z. Borycz Przemiany zagród chłopskich w latach 1946–1989 (na przykładzie dwóch gmin województwa wrocławskiego) 477
Z. Szkurłatowski Zmiany czystości Oławy i Nysy Kłodzkiej jako powierzchniowego źródła zaopatrzenia Wrocławia w wodę 489
Miscellanea źródłowe
K. Bobowski, Czy datowanie zwierzchnictwa Brandenburgii nad Pomorzem Zachodnim przed 1250 rokiem jest uzasadnione? 507
D. Bednarek, O błędnej identyfikacji pieczęci Władysława, księcia legnickiego 513
R. Ergetowski, List Wołyniaka. Mistyfikacja i rzeczywistość 517
R. Żerelik, Jeszcze o związkach Richarda Roepella z uczonymi polskimi w świetle nieznanych listów Aleksandra Batowskiego 525
A. Galos, Jeszcze o położeniu Polaków w Poznaniu w latach II wojny światowej 537
Wspomnienia i nekrologi
K. Matwijowski, Prof. dr Ewa Maria Maleczyńska 543
Artykuły recenzyjne i recenzje
Studia z dziejów średniowiecza polskiego i powszechnego – T. Jurek 553
M. Borkowska OSB, Słownik mniszek benedyktyńskich w Polsce – K. Bobowski 559
J. M. Sailer, Słowa życia. Biblia dla chorych – B. Rok 560
 M. Włodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w. – B. Rok 561
N. v. Below, Byłem adiutantem Hitlera – R. Majewski 563
Ziemie województwa legnickiego w latach 1945–1950. Osadnictwo i zagospodarowanie – K. Grygajtis 567
Kronika naukowa
R. Stelmach, Konferencja dotycząca opracowania monografii m. Dzierżoniowa – 13 X 1990 r. Dzierżoniów 571

 

801 Total Views 1 Views Today