45, 1990, 2

sob191

 

Artykuły i studia materiałowe
W. Korta, Milsko i Łużyce w polityce pierwszych Piastów 141
J. Harasimowicz, „Ars moriendi” i „pompa funebris na Śląsku w dobie reformacji 185
Z. Romanow, Działalność antyfaszystów niemieckich na Dolnym Śląsku po zakończeniu II wojny światowej 211
Artykuły recenzyjne i recenzcje
T. Sawicki, Niemieckie wojska lądowe na froncie wschodnim. Czerwiec 1944-maj 1945 (struktura) – R. Majewski 235
P. Dobrowolski, RFN a polityka odprężenia w latach osiemdziesiątych – K. Fiedor, T. Kegel 239
Konflikt społeczny w perspektywie pamiętnikarzy i badaczy – J. Wojtaś 241
10 Jahre Societas Jablonoviana – R. Ergetowski 244
Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 1: Góry Izerskie – R. Żerelik 246
Kronika naukowa
B. K. Cholewa, 50 rocznica napaści hitlerowskiej na Polskę : (sesja naukowa 14 IX 1989 r.) 249
G. Roman, Sesja naukowa: „Śląsk wobec wojny 1939 roku” 250
R. Żerelik, XIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii 252
J. Harasimowicz, Sesja naukowa „Kultura artystyczna dawnej Legnicy” 253
707 Total Views 1 Views Today