42, 1987, 3

sob176sob175

Artykuły i studia materiałowe
B. Gediga, Problemy badań archeologicznych nad religią dawnych Słowian 383
T. Jurek, Księstwo głogowskie pod rządami synów Konrada I (1273-1290) 395
R. Żerelik, Oława w połowie XVIII wieku 411
K. Sanojca, Problematyka niemiecka na łamach “Zrębu” 1930-1936 425
S. Dąbrowski, Jednodniówki i pisma o krótkotrwałej edycji na Dolnym Śląsku we wczesnym okresie pionierskim (1945-1947) 441
S. Zahradnik, Odbudowa życia organizacyjnego ludności polskiej na Śląsku Cieszyńskim w Czechosłowacji w latach 1945-1947 457
Miscellanea źródłowe
M. Ptak, Kilka uwag o ordynacji ziemskiej księstwa cieszyńskiego 477
K. R. Mazurski, Łużyce w prasie polskiej lat 1945-1950 485
Artykuły recenzyjne i recenzje
M. Młynarska-Kaletynowa, Wrocław w XII-XIII wieku. Przemiany społeczne i osadnicze – S. Solicki 501
M. Schattkowsky, Das Zisterzienserkloster Altzella 1162-1540 – K. Bobowski 503
K. Zielińska-Melkowska, Przywilej chełmiński 1233 i 1251 – R. Żerelik 505
E. C. Tennant, The Habsburg Chancery Language in Perspective – K. Bobowski 507
J. Kwak, Obyczajowość mieszkańców miast górnośląskich w XVI-XVIII wieku – Z. Kwaśny 508
I. Dec, Duszpasterstwo w archiprezbiteracie żorskim w XVII w. w świetle wizytacji biskupich – K. Matwijowski 510
J. Borzyszkowski, Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 1848-1920 – A. Galos 512
E. Tryniszewski, Antoni Osuchowski 1849-1928. Zarys biograficzny – M. M. Drozdowski 514
M. Mroczko, Polska myśl zachodnia 1918-1939 (kształtowanie i upowszechnianie) – M. Dymarski 516
A. Poniatowska, Polacy w Berlinie 1918-1945 – W. Wrzesiński 518
W. Laqueur, R. Breitman, Der Mann, der das Schweigen brach. Wie die Welt vom Holocaust erfuhr – K. Jonca 522
A. Magierska, Przywrócić Polsce. Przemysł na Ziemiach Odzyskanych 1945-1946 – W. Wrzesiński 526
S. Jankowski, Przejmowanie i odbudowa dolnośląskiego przemysłu 1945-1949 – B. Pasierb 530
M. Müller, Bielwiese – S. Solicki 532
Pecéti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu – R. Żerelik 534
W. Urban, Szkice z dziejów archidiecezji lwowskiej i jej duszpaserstwa – K. Matwijowski 535
Misericordia et veritas. Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa Wincentego Urbana – K. Matwijowski 536
Schlesien als Aufgabe interdisziplinärer Forschung – K. Matwijowski 538
Regionalizm i szkoła – K. Sanojca 542
Kronika naukowa
G. Pańko, Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii za okres 16 III 1984-26 III 1987 545
Nekrologi
Alfred Kucner (25 IX 1907-2 II 1987) – J. Pasławska 549
Adam Fastnacht (1913-1987) – J. Albin 549

 

813 Total Views 2 Views Today