42, 1987, 1

sob173sob172

Artykuły i studia materiałowe
L. Nesládková, L. Doknupil, Dwadzieścia lat kompleksowych badań historycznych nad okręgami przemysłowymi w Czechosłowacji 1
R. Ergetowski Związki J. Caro z polskimi uczonymi w latach 1862-1902 17
L. Górecki, Nieznany akt sprzedaży chłopa łużyckiego z 1657 r. 41
J. Mayer, Śląska ulotka z 1831 r. “naśladowana z Mickiewicza” 45
M. Goliński, W sprawie identyfikacji nazw miejscowości na dokumencie Bolka II z 11 VI 1352 r. dla klasztoru w Krzeszowie 55
Artykuy recenzyjne i recenzje
Walter Kuhn i dzieje osanictwa śląskiego – M. Cetwiński 59
M. Kapevíková, L. Vaněk, Kutnohorstiměstšti písaři 15.A16. století – K. Bobowski 71
R. Jaworski, Handel und Gewerbe im Nationalitätenkampf. Studien zur Wirtschaftsgesinnung der Polen in der Provinz Posen (1871-1914) – A. Galos 72
P. P. Gach, Kasaty zakonów na ziemiach Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914 – J. Mandziuk 75
Klasztory Bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych – J. Mandziuk 76
L. Bystrzycki, Duchowieństwo polskie Kościoła rzymskokatolickiego w Wielkopolsce w latach 1815-1918 – A. Galos 77
R. Gelles, Rola szkoły niemieckiej w kształtowaniu obrazu Polski i Polaków w okresie międzywojennym – Z. Surman 80
M. Musielak, Polski Związek Zachodni 1944-1950 – S. Dąbrowski 82
T. J. Mann, Geschichte der Stadt Schweidnitz. Ein Gang durch 700 Jahre deutscher Kultur in Schlesien – S. Solicki 86
Kamienna Góra. Monografia geograficzno-historyczna miasta i okolic – Z. Szkurłatowski 88
Cz. Margas, Archiwum Państwowe w Jeleniej Górze. Przewodnik po zasobie – K. Bobowski 96
Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau, t. XXVI – A. Galos 97
Jahrbuch für Regionalgeschichte, t. 11 – A. Galos 99
Problematyka śląska na łamach czasopisma “Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” – J. Gielo 100
Lubskie Zeszyty Historyczne – K. R. Mazurski 101
Chrześcijanin a współczesność (R. 1985) – Z. Czubak 102
Polemiki
R. Żerelik, Odpowiedź na recenzję 104
Kronika naukowa
A. Bojakowski, Bolesław III Krzywousty i jego czasy. Sesja naukowa w Głogowie w dniu 9 XI 1985 r. 109
R. Gorzkowski, Sesja popularnonaukowa z okazji 775-lecia Złotoryi 110
J. Pabisz, W pięćdziesięciolecie pracy naukowej prof. dra Mariana Haisiga 111
H. Kudło, Archiwalia w służbie rewaloryzacji starego Wrocławia. Konferencja w dniu 20 VI 1986 r. 113
Nekrologi
Prof. dr hab. Józef Chlebowczyk (19 I 1924-14 VII 1985) – J. Jaros 117
Stanisław Michalkiewicz (4 III 1925-7 XII 1985) – Z. Kwaśny 119

 

675 Total Views 1 Views Today