41, 1986, 2

sob167

Artykuły
W. Korta, Spór o nazwę Śląska 165
A. Galos, Kazimierz Rakowski – publicysta, literat, polityk 187
T. Szarota, ”Pole”, ”Polen”, i ”polnisch” w słownikach niemieckich dialektów i zbiorach przysłów 215
Miscellanea źródłowe
Z. Zdrójkowski, Miasta na prawie średzkim (materiały) 243
Artykuły recenzyjne i recenzje
B. Trelińska, Kancelaria i dokument książąt cieszyńskich 1290-1573 – R. Żerelik 253
Schlesisches Klosterbuch, wyd. J. J. Menzel – M. Kaczmarek 268
J. Mikulka, Slovanstvi a polská společnost v XIX stoleti – J. Gruchała 272
K. H. Börner, Wilhelm I. Deutscher Kaiser und König von Preussen – A. Galos 274
B. Piotrowski, W służbie rasizmu i bezprawia. “Uniwersytet Rzeszy” w Poznaniu 1941-1945 – W. Wrzesiński 276
J. Fischer, Niemiecka Republika Demokratyczna 1945-1949 – L. Koćwin 279
Współpraca przygraniczna PRL-NRD – L. Koćwin 283
Traditionen der Freundschaft und Zusammenarbeit DDR-Volksrepublik Polen – L. Koćwin 287
Kronika naukowa
H. Kudło, Wystawa archiwalna “Ziemie zachodnie i północne polski 992-1945” 291

 

706 Total Views 1 Views Today