4, 1949

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_4_1949_src Source file
44 MB 210
pdf Sobotka_4_1949_ocr OCR file
12 MB 681
pdf Sobotka_4_1949 Table of contents
109 kB 232
Author Title / Column Page
Ewa Maleczyńska: Organizacja i dorobek pracy nad historią Śląska w okresie 1945-1948 1–13
Marta Burbianka: Zarys dziejów handlu księgarskiego we Wrocławiu do połowy XVII w. 14–88
Krystyna Pieradzka: Związki handlowe Łużyc ze Śląskiem w dawnych wiekach 89–104
Karol Maleczyński: Z przeszłości Jeleniej Góry i okolicy 105–119
Mirosława Chamcówna: Z życia studentów polskich w Prószkowie na Opolszczyźnie w drugiej połowie XIX w. 120–137
Józef Łazinka: Wychodźstwo polskie w Westfalii i Nadrenii 1890 do 1923. cz. I 138–159
Adam Galos: Walka kapitalistów górnośląskich o robotnika galicyjskiego (1904-1914) 160–186
Andrzej Dereń: Zbiory genealogiczne Biblioteki Rehdigera we Wrocławiu 187–191
Józef Gierowski: Z dziejów handlu Wrocławia z Polską w dobie saskiej 192–199
Zofia Gostomska-Zarzycka: Dwa listy nieznane J. Wybickiego i T. Czackiego 200–203
Amelia Dician: Wrażenia Tadeusza Wasilewskiego z podróży po Śląsku w 1820 roku 204–208
Wiktor Hahn: Koncerty Karola Lipińskiego we Wrocławiu w 1821 r. 209–210
Wiktor Hahn: Polski opis Wrocławia z 1827 r. 211–217
Jan Hulewicz: Stosunki polskiego środowiska uniwersyteckiego we Wrocławiu z Akademią Umiejętności w Krakowie pod koniec XIX w. 218–221
Recenzje i sprawozdania
Aleksander Rombowski Seweryn Wysłouch – Wrocław jako ośrodek badań nad historią nowożytną Śląska 222–223
Henryk Zieliński Przegląd Zachodni, zesz. maj-czerwiec 224–232
Roman Heck Wł[adysław] Semkowicz – Góra Sobótka i jej zabytki polskie 232–234
Stanisław Tync Józef Lompa. Zarys biograficzny 235–237
Henryk Zieliński Eugeniusz Poniatowski – Duchowieństwo a sprawa polska na Górnym Śląsku (w. XIX-XX) 237–240
Henryk Zieliński Stanisław Ossowski – Zagadnienie więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim 240–244
Henryk Zieliński Życiorysy górników 245–249
Adam Galos Slezský sborník, Rocnik 46 (1948) č. 4, R. 47 (1949) č. 1-4 249–251
Bronisław Kocowski Slezsko, český stát a česká kultura 251–254
Bronisław Kocowski J. Vochala – Rok 1848 ve Slezsku a na severovychodni Morave 254–255
Marian Smereka Z dějin Matice Opavské 255–257
Marian Smereka Bezručův – Sborník. K osmdesatym narozeninam basnika; Artur Závodský – Studie o Petru Bezručovi 257–261
Marian Smereka Zdenek Bar – Vojtěch Martínek, clovek a dilo 261–263
Ewa Maleczyńska Archiv Koruny České. V. Katalog listin z let 1378-1437 264–265
Ewa Maleczyńska Fr. Graus – Městká chudina v dobe predhusitske 265–268
Jarosław Wit Opatrny Josef Macůrek – Čechové a Poláci v 2 pol. XVI století (1573 do 1589) 269–275
Adam Przyboś Józef Andrzej Gierowski – Sejmik generalny księstwa mazowieckiego na tle ustroju sejmikowego Mazowsza. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A. Nr 24 275–281
Józef Gierowski Władysław Czapliński – Polska a Prusy i Brandenburgia za Władysława IV. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A. Nr 6 281–284
Ludwik Bazylow A. S. Jerusalimskij – Polityka zewnętrzna i dyplomacja imperializmu niemieckiego z końcem XIX wieku (Wnieszniaja politika i dipłomatija giermanskogo imperializma w konce XIX wieka) 284–289
Kronika
Franciszek Pajączkowski Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w 1949 roku 290–294
Bronisław Kocowski Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu w 1949 r. 294–297
Michał Wąsowicz Archiwum Państwowe we Wrocławiu 297–298
Michał Antonów Archiwum Państwowe w Katowicach 299
[s.a.] Prace Oddziału Wrocławskiego Instytutu Zachodniego w 1949 r. 299–300
a. g. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wydział Nauk Historyczno-Filozoficznych 301
[s.a.] Konferencja Towarzystw i Instytucji, zajmujących się badaniem przeszłości Śląska, odbyta w dniu 24 maja 1949 r. 301–302
[s.a.] Wyniki konkursu na pamiętnik robotnika wrocławskiego z lat 1945-48 302
Henryk Zieliński Kronika Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii za rok 1949 302–304
928 Total Views 1 Views Today