39, 1984, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_39_1984_4_src Source file
54 MB 192
pdf Sobotka_39_1984_4_ocr OCR file
34 MB 179
pdf Sobotka_39_1984_4 Table of contents
168 kB 168
Author Title / Column Page
Z dziejów protestantyzmu na Śląsku. Materiały sesji we Wrocławiu 3 XII 1983 r. Pod redakcją Krystyna Matwijowskiego.
K. Matwijowski, Słowo wstępne 483–484
K. Maleczyńska, Pisma Lutra we Wrocławiu w XVI i XVII w. 485–492
J. Harasimowicz, Śląski luteranizm wieku Reformacji – próba charakterystyki 493–516
W. Gładkiewicz, Droga do reformacji w historiografii wczesnorenesansowego Wrocławia na przykładzie Franciszka Fabera 517–530
K. Orzechowski, Miejsce i rola protestantów w dziejach śląskich zgromadzeń stanowych 531–538
K. Matwijowski, Z dziejów pietyzmu na Śląsku. (oddziaływanie ośrodka hallskiego na oświatę na Śląsku) 539–545
A. Galos, Z dziejów obchodów rocznic Reformacji w Niemczech i na Śląsku w XIX w. 547–562
Miscellanea źródłowe
K. Górna, Sezonowość ruchu naturalnego ludności ewangelickiej w parafii Rząśnik w latach 1794-1874 563–571
M. Górny, Rodzina tarnogórska w świetle spisu ludności 1872 r. 573–577
G. Pańko, Kościół ewangelicki jako czynnik umacniający polskość w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego w okresie międzywojennym 579–581
M. Rok-Kostórkiewicz, Protestanci wrocławscy po II wojnie światowej 583–585
S. Zahradnik, Polska prasa uprawiana w Czechosłowacji do 1939 r. 587–608
Kronika naukowa
T. Kulak,
Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii za lata 1979-1984
609
Nekrologi
614–619
Doc. dr Michał Wąsowicz (1905 – 1983) 614
Dr Bronisław Turoń (1923 – 1984) 617
Komunikat 620
Od Redakcji 620
761 Total Views 1 Views Today