39, 1984, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_39_1984_1_src Source file
68 MB 170
pdf Sobotka_39_1984_1_ocr OCR file
39 MB 178
pdf Sobotka_39_1984_1 Table of contents
279 kB 184
Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Idzi Panic, Osadnictwo w ziemi cieszyńskiej w okresie wczesnego średniowiecza 1–20
Jerzy Strzelczyk, Polska a początki Marchii Brandenburskiej 21–35
Jerzy Mularczyk, Jeszcze o świadkach w dokumentach XIII w. 37–60
Magdalena Niedzielska, Prowincja śląska a wojna wyzwoleńcza Prus w 1813 r. 61–74
Jerzy Juchnowski, Problem niemiecki w koncepcjach polityki międzynarodowej PPS-WRN w latach 1939-1945 75–89
Recenzje
91–140
Schlesien im Hochmittelalter. Geschichte und Kultur der Siedelzeit – S. Solicki 91
Sankt Elisabeth. Fürstin, Dienerin, Heilige – J. Strzelczyk 92
G. Labuda, Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana Długosza. Próba rekonstrukcji – S. Solicki 98
Zbigniew Wójcik, Jan Sobieski 1629-1696 – K. Matwijowski, 101
Jan Wimmer, Wiedeń 1683. Dzieje kampanii i bitwy – R. Majewski 105
K. Kelles-Krauz, Historia i rewolucja – S. Ciesielski 108
J. Tomicki, Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948 oraz tenże, Lewica socjalistyczna w Polsce 1918-1939 – Stanisław Ciesielski 112
T. Vojtěch, Mladočeši a boj o politickou moc v Čechách – J. Gruchała 117
Encyklopedia powstań śląskich – A. Galos 119
K. Dederke, Reich und Republik Deutschland 1917-1933 – A. Galos 122
Stosunki polsko-czechosłowackie a rewolucje ludowodemokratyczne – R. Gładkiewicz 124
S. Lewandowska, Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945 – J. Burzyński 124
E. Kościk, Osadnictwo wiejskie w południowych powiatach Dolnego Śląska w latach 1945-1949 oraz F. Kusiak, Osadnictwo wiejskie w środkowych i północnych powiatach Dolnego Śląska w latach 1945-1949 – F. Serafin 127
B. Łukaszewicz, Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur 1945-1975. Szkice do monografii – W. Suleja 132
60 lat Związku Polaków w Niemczech – A. Nowak 134
Józef Majchrzak, Polska pieśń ludowa na Dolnym Śląsku – P. Świerc 136
W. Misiak, System kulturowy miasta uprzemysłowionego – Z. Kurcz 137
Serbska bibliografija – Sorbische Bibliographie 1976-1980 – R. Gelles 138
Kronika naukowa
141–143
K. Matwijowski, Dwie wrocławskie wystawy zorganizowane z okazji 300 rocznicy odsieczy wiedeńskiej 141
M. Iwanek, 10 lat działalności Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 141
K. Matwijowski, Uroczystości i sesja naukowa poświęcone 500 rocznicy urodzin dra Marcina Lutra 143
824 Total Views 1 Views Today