38, 1983, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_38_1983_2_src Source file
47 MB 243
pdf Sobotka_38_1983_2_ocr OCR file
29 MB 206
pdf Sobotka_38_1983_2 Table of contents
276 kB 165
Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Jerzy Mularczyk O urzędach i urzędnikach śląskich XIII wieku 153–172
Miscellanea źródłowe
Kazimierz Ciechanowski W sprawie datowania trzech tympanonów polskich z XIII w. na podstawie inskrypcji wotywnych 235–240
Zbigniew Domasławski Czesław Margas Zainteresowania naukowe jeleniogórskich lekarzy w XVIII w.  241–243
Ludmiła Łaptiewa M. Lubawskij jako wykładowca historii Polski na Uniwersytecie Moskiewskim w początkach XX w.  245–251
Recenzje
253–293
Westyna Gładkiewicz “Związki Śląska i Pomorza Zachodniego z Polską w XVI wieku”, Z. Boras, Poznań 1981, ss. 407 253–255
Westyna Gładkiewicz “Zainteresowania czytelnicze mieszczan dolnośląskich okresu Renesansu”, Kazimiera Maleczyńska, Wrocław 1982, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 564, Bibliotekoznawstwo, X, ss. 103 256–257
Jacek Sobczak “Elita władzy w województwach poznańskim i kaliskim za Zygmunta III”, E. Opaliński, Poznań 1981, ss. 176 + ilustr. i aneks 257–260
Adam Galos “W dziewiętnastowiecznym Poznaniu. Życie codzienne miasta 1815-1914”, M. Trzeciakowska, Lech Trzeciakowski, Poznań 1982, ss. 530 261–263
Krystyn Matwijowski “Z kuferkiem i chlebakiem. Kartki z przeszłości uzdrowisk i turystyki śląskiej”, Julian Janczak, Wałbrzych 1982, ss. 118 263–265
Janusz M. Kupczak “I nie ustali w walce…”, J. Oleksiński, Warszawa 1980, ss. 420 265–266
Wojciech Wrzesiński Adam Galos “Dzieje Górnego Śląska w latach 1816–1947”, pod red. Franciszka Hawranka, Opole 1981, ss. 595 266–274
Krystyn Matwijowski “Szkoła w młodych oczach”, Władysław Czapliński, Kraków 1982, ss. 317 274–277
Jerzy Jaros “Metodologické a metodické otazky vyzkumu průmyslových oblastí za kapitalismu”, pod vedením PhDr Dana Gawreckého, Opava 1981, Csc, ss. 247 277–279
Stanisław Solicki “Catalogus manu scriptorum codicum medii aevi Latinorum (Bibliothecae Universitatis Wratislaviensis) signa 180-260 comprehendens”, oprac. K. K. Jażdżewski, Wrocław 1982, ss. 545 279–282
Ryszard Gładkiewicz “Szkice Brzeskie”, t. I, 1981, pod red. D. Tomczyka, Opole 1981, ss. 252 282–285
Jerzy Spychała “Oleśnica. Monografia miasta i okolic”, pod red. Stanisława Michalkiewicza, Wrocław 1981, ss. 287 285–286
Ryszard Ergetowski “Wołów, zarys dziejów miasta i regionu”, Stanisław Solicki, Wrocław 1981, ss. 127, 55 il., 1 mapka 286–290
Romuald Gelles “30 Jahre Institut für Sorbische Volksforschung 1951-1981”, M. Kasper (i in.), Budyšin-Bautzen 1981, ss. 87 290–291
Ryszard Gładkiewicz “Hospodářské dějiny”, t. 1-6, Praha 1978-1980, ss. 378 + 364 (+kartogram) + 210 + 286 + 367 + 414, okładka i strona tytułowa również w jęz. angielskim 291–293
Kronika naukowa
295–304
A. Nowak “Tradycje polskiego ruchu robotniczego a współczesność” – sesja popularnonaukowa z okazji 100-lecia polskiego ruchu robotniczego 295–296
Stanisław Achremczyk W 60 rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech 296–298
Janusz M. Kupczak 60-lecie Związku Polaków w Niemczech 298–299
Alicja Zawisza Wystawa “Gdy mowa polska znaczyła przetrwanie”, Wrocław 27 X – 31 XII 1982 299–300
Leonard Smołka W sześćdziesiątą rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech : sesja naukowa w Poznaniu 300–301
Elżbieta Wojtaś Kultura jako element stylu życia mieszkańców wsi 302–303
Krystyn Matwijowski Jubileusz Prof. dra Józefa Andrzeja Gierowskiego 303–304
734 Total Views 1 Views Today