36, 1981, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_36_1981_1_src Source file
55 MB 201
pdf Sobotka_36_1981_1_ocr OCR file
41 MB 175
pdf Sobotka_36_1981_1 Table of contents
201 kB 171
Author Title / Column Page
Prace poświęcone pamięci Romana Hecka, Profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezesa Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Uczonego, Kolegi i Przyjaciela
Anna Skowrońska, Westyna Gładkiewicz Bibliografia prac Romana Hecka 1–17
Józef Kaźmierczyk Katedra wrocławska z X-XI wieku 19–26
Wacław Korta W sprawie lokalizacji klasztoru ślężańskiego 27–33
Kazimierz Orzechowski “Terra” w kronice Kosmasa 35–41
Benedykt Zientara Działalność lokacyjna jako droga awansu społecznego w Europie środkowej XII-XIV w.  43–57
Kazimierz Jasiński Studia nad genealogią czeskich Dypoldowiców 59–68
Antoni Barciak Biskup ołomuniecki Bruno z Schauenburga a Polska 69–75
Bronisław Turoń Formuła “datum per manus” w dokumentach Henryków Wrocławskich 77–86
Stanisław Russocki Monarchia i stany w Europie środkowej XIV wieku : zarys problematyki 87–93
Stanisław Bylina Laicy w życiu kościelnym Czech schyłku XIV w. w świetle źródeł wizytacyjnych 95–101
Ivan Hlaváček Prolegomena do historii kancelarii i dyplomatyki czeskiego królewskiego urzędu starościńskiego we Wrocławiu w czasach przedhusyckich 103–115
Jiři Spěváček Bohemocentryzm i uniwersalizm Karola IV 117–125
Henryk Samsonowicz Początki banków prywatnych w Polsce 127–138
Antoni Gąsiorowski Husyty Abrahama Zbąskiego działalność publiczna 139–145
Stanisław Solicki Wiadomości geograficzne o Czechach w “Annales Poloniae” Jana Długosza 147–152
Jan Drabina Wrocławscy przyjaciele Eneasza Sylwiusza Piccolominiego 153–160
Lech A. Tyszkiewicz Pojęcie narodowości i stosunki niemiecko-słowiańskie w średniowieczu w najnowszej historiografii 161–170
Stanisław Michalkiewicz Kontrowersyjne problemy dziejów ruchu robotniczego na górnym Śląsku do 1914 roku 171–176
Romuald Gelles Stosunki demograficzne Wrocławia w latach I wojny światowej 177–181
Karol Fiedor Usuwanie na Śląsku w czasach Trzeciej Rzeszy nazw miejscowości i określeń ze słowem “Piast” 183–191
Uchwała Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Historycznego, Zielona Góra, 22 września 1980 r. 193–194
702 Total Views 1 Views Today