34, 1979, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_34_1979_3_src Source file
37 MB 182
pdf Sobotka_34_1979_3_ocr OCR file
9 MB 233
pdf Sobotka_34_1979_3 Table of contents
93 kB 165

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Kazimierz Jasiński, Drugie małżeństwo Bolesława Rogatki oraz problem “Zofii z Doren” 339–358
Vaclav Štěpan, Nieznany list Jana Sobieskiego z 1672 r. 359–376
Zdeněk Sládek, Jerzy Tomaszewski, Próby integracji ekonomicznej Europy środkowej i południowo-wschodnodniej w latach trzydziestych XX w. 377–401
Krzysztof Pawlik, Obozy uchodźców niemieckich w Łambinowicach (1921-1924) na terenie obozu jenieckiego z czasów I wojny światowej 403–420
Miscellanea źródłowe
Andrzej Dereń, Akta m. Wrocławia 1221-1945 (zestawienie grup rzeczowych) 421–436
Andrzej Brożek, Materiały do dziejów powstań Śląskich w zbiorach Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku 437–440
Recenzje
441–465
Kronika naukowa
466–471
735 Total Views 1 Views Today