34, 1979, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_34_1979_2_src Source file
57 MB 186
pdf Sobotka_34_1979_2_ocr OCR file
19 MB 143
pdf Sobotka_34_1979_2 Table of contents
115 kB 162

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Roman Wapiński, Spory o kształt społeczny i narodowy Polski odrodzonej 165–181
Materiały konferencji poświęconej „Historii Śląska”, t. IV (Wrocław, 30 V 1978 r.)
Stanisław Michalkiewicz, Koncepcja czwartego tomu „Historii Śląska” 183–199
Władysław Zieliński, Stan i potrzeby badań nad dziejami górnośląskiej części województwa śląskiego w okresie międzywojennym i w latach okupacji hitlerowskiej 201–232
Franciszek Hawranek, Stan i potrzeby badań nad dziejami Śląska Opolskiego w latach 1918-1945 233–244
Teresa Kulak, Stan i potrzeby badań nad dziejami Dolnego Śląska lat 1918-1945 245–263
Eugeniusz Kopeć, Śląsk Cieszyński 1918-1945. Przegląd literatury przedmiotu 265–285
Stanisław Żyga, Zdzisław Surman, Sprawozdanie z konferencji 287–290
Recenzje
291–327
Omówienia
328–333
689 Total Views 1 Views Today