33, 1978, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_33_1978_4_src Source file
28 MB 181
pdf Sobotka_33_1978_4_ocr OCR file
16 MB 161
pdf Sobotka_33_1978_4 Table of contents
71 kB 175

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Franciszek Hawranek, Badania historyczne Instytutu Śląskiego w Opolu 477–483
Jan Kwak, Zarys dziejów politycznych księstwa opolsko-raciborskiego 485–498
Jan Meissner, Kwestia cieszyńska w projektach polsko-czechosłowackiej współpracy powojennej z ostatnich lat I wojny światowej 499–514
Aleksander Kwiatek, Ze studiów nad przywództwem powstań śląskich 515–543
Czesław Nowiński, Pszczelarstwo na Dolnym Śląsku w okresie odbudowy gospodarczej 545–558
Miscellanea źródłowe
Władysław Dziewulski, Uwagi nad przeciwnikami polskiego ruchu narodowego w latach 1893-1912 na przykładzie powiatu opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem Siołkowic Starych i Nowych 559–564
Michał Lis, Geneza tzw. secesji w Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech w świetle źródeł archiwalnych 565–578
Czesława Mykita-Glensk, Publicystyka Gustawa Morcinka na łamach “Miesięcznika Pedagogicznego” 579–586
Alfons Mrowiec, Ślązacy w I Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej (1944) 587–591
Recenzje
593–609
Kronika naukowa
Róża Okos, “Petr Bezruč a česká poezie prvního desitiletí”, Opawa, 21-22 IX 1977 r. Sprawozdanie z konferencji naukowej 611–612
702 Total Views 1 Views Today