33, 1978, 3

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_33_1978_3_src Source file
36 MB 172
pdf Sobotka_33_1978_3_ocr OCR file
15 MB 349
pdf Sobotka_33_1978_3 Table of contents
147 kB 156

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Kazimierz Orzechowski, Kurie śląskiego sejmu w XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku 313–331
Józef Puciłowski, Ośrodki kierownicze Partii Niemiecko-Konserwatywnej na Śląsku 333–348
Józef Drozd, Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu i jej akta z lat 1910-1945 349–362
Janusz M. Kupczak, Działalność polonijnych kół młodzieżowych w Westfalii i Nadrenii po II wojnie światowej 363–373
Marian Orzechowski, Uwagi o procesach integracyjnych nad Odrą i Bałtykiem 375–396
Frank Foerster, Rozwój, struktura i osiągnięcia Instytutu Serbołużyckich Badań Ludoznawczych 397–402
Recenzje
403–460
Polemika
461–466
Kronika naukowa
467–474
731 Total Views 1 Views Today