33, 1978, 2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_33_1978_2_src Source file
42 MB 212
pdf Sobotka_33_1978_2_ocr OCR file
16 MB 160
pdf Sobotka_33_1978_2 Table of contents
91 kB 171
Author Title / Column Page
Materiały konferencji “Kształtowanie stereotypu Polaka w Niemczech i Niemca w Polsce w XIX i XX wieku”, Trzebieszowice 10–11 IX 1976 r. 131
Artykuły
Lech Trzeciakowski, Kształtowanie się obrazu Niemca w polskiej opinii publicznej w okresie rozbiorów 133–138
Adam Galos, Obraz Polaka w Niemczech w XIX wieku 139–161
Janusz Sobczak, Wojciech Wrzesiński, Karol Fiedor, Obraz Polaka w Niemczech i Niemca w Polsce w latach międzywojennych i jego rola w kształtowaniu się stosunków międzypaństwowych 163–189
Tomasz Szarota Stereotyp Polski i Polaków w oczach Niemców podczas II wojny światowej 191–219
Elżbieta Dzikowska, Bernard Wengerek, Norbert Honsza, Krzysztof Andrzej Kuczyński, Obraz Polaka w literaturze NRD i RFN oraz obraz Niemca w literaturze polskiej po 1945 roku. Próba typologii 221–253
Komunikaty
Tomasz Szarota, Karykatura jako źródło do dziejów stereotypu 255–257
Maria Cioska, Kompensacyjne funkcje stereotypów etnicznych w powieściach piastowskich 258–263
Dyskusja
265–311
794 Total Views 1 Views Today