33, 1978, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_33_1978_1_src Source file
27 MB 210
pdf Sobotka_33_1978_1_ocr OCR file
15 MB 353
pdf Sobotka_33_1978_1 Table of contents
180 kB 169

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
J. Mularczyk, Dwa bunty rycerstwa śląskiego przeciw książętom wrocławskim w drugiej połowie XIII wieku 1–18
J. Majchrzak, Kodeks Mikołaja z Koźla i zawarte w nim elementy folklorystyczno-muzyczne 22–32
B. Nazimek, Poglądy Bartoša pisarza praskiego 33–44
J. Fabiański, Tematyka polska w twórczości Adolfa Menzla 45–54
A. Galos, Z dziejów Wrocławia w latach reakcji po Wiośnie Ludów 55–67
F. Biały, Z dziejów NSDAP okręgu śląskiego 1929–1932 69–82
Recenzje
83–112
Omówienia
113–119
Kronika naukowa
120–128
992 Total Views 1 Views Today